nieuws

Nieuwe cijfers CDFD: examens steeds slechter gemaakt

Branche 3918

De slagingspercentages voor Wft-examens en PEplus-examens zijn het afgelopen kwartaal (april, mei, juni) opnieuw gedaald. Voor de initiële Wft-examens lag het slagingspercentage op 53%, terwijl het in 2015 steeds boven de 60% uitkwam. Maar ook de PEplus-examens worden slechter gemaakt. Schommelde het slagingspercentage in 2015 steeds rond de 70%, in het tweede kwartaal wordt de 60% niet eens gehaald. Dat blijkt uit cijfers van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

In de eerste maanden van 2016 lieten de slagingscijfers al een dalende trend zien. Van de initiële examens werd in 2015 nog 60% met goed gevolg afgelegd, maar in het eerste kwartaal van 2016 daalde dat cijfer al. In het tweede kwartaal zet die trend door: het slagingspercentage ligt in de periode april-juni op 53,8%. In totaal werden in dat kwartaal 13.793 initiële examens afgelegd, de meeste in de categorie Basis.Dat examen is ook het beste gemaakt: 67% van de afgenomen examens werd succesvol afgelegd.

PEplus
Ook bij PEplus is de trend dalend. Medio vorig jaar slaagde nog ruim 72%; in het eerste kwartaal van 2016 schoot dat percentage al naar 66%. In het tweede kwartaal van 2016 duiken de percentages zelfs onder de 60%. Het pensioenexamen wordt het beste gemaakt: 74,8%. Kandidaten hebben de meeste moeite met het examen Vermogen, slechts 44% van de examens werd met een voldoende afgerond.

Het aantal afgelegde PEplus-examens daalde sterk in het tweede kwartaal: 4052 stuks. In het eerste kwartaal van 2016 waren dat er nog een kleine 10.000.

Reageer op dit artikel