nieuws

Actal ‘vergeet’ verzekeraars bij onderzoek kredietverstrekking

Branche

Actal ‘vergeet’ verzekeraars bij onderzoek kredietverstrekking

In een recent gepubliceerd onderzoek van Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) naar de regeldruk bij kredietverstrekking ontbreken aanbeveling voor de verzekeringsbranche, terwijl de minister van Financiën nadrukkelijk had gevraagd ook te kijken naar regeldruk bij verzekeraars. “Een gemiste kans”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer.

Groot gemis in het rapport noemt De Boer de rol die verzekeraars in kredietverlening kunnen spelen en specifieke drempels die zij ervaren. Een gemiste kans, ook voor de klant omdat de diversiteit aan aanbod zo onderbelicht blijft. “Verzekeraars manifesteren zich namelijk steeds meer als verstrekker van hypothecair en MKB-krediet.” Maar de kapitaalseisen voor verzekeraars onder het standaardmodel Solvency II zijn beduidend hoger dan die voor banken onder CRD IV. De Boer geeft als voorbeeld de NHG hypotheek. “Negentig procent van de hypotheken is een NHG hypotheek. En verzekeraars moeten in alle gevallen meer kapitaal aanhouden voor NHG hypotheken. Hiermee staan verzekeraars in de concurrentie op achterstand. De analyse wordt in het rapport wel gemaakt, maar Actal trekt geen conclusies.”

Spreadrisico
Kapitaaleisen tussen banken en verzekeraars verschillen ook op het punt van kredietverlening aan het MKB. Verzekeraars moeten voor het berekenen van de kapitaaleis het zogenaamde spreadrisico gebruiken. Banken hoeven dat niet, maar moeten de kapitaaleis bepalen op basis van het – veel lagere – tegenpartijrisico, het risico dat de tegenpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. “Ook dit verschil plaatst verzekeraars in een nadelige positie. Het Verbond verwacht en hoopt dan ook dat de Kamer de minister nog kritische vragen zal stellen over de geringe aandacht voor verzekeraars in het rapport.”

Reageer op dit artikel