nieuws

Dijsselbloem maakt zich vooralsnog geen zorgen over Vivat

Branche

Dijsselbloem maakt zich vooralsnog geen zorgen over Vivat

Minister Dijsselbloem zegt vooralsnog geen reden te hebben om ongerust te zijn over de bestuurscrisis bij Vivat. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Henk Nijboer. “Vivat is, net als elke Nederlandse financiële onderneming, gebonden aan de regels omtrent goed bestuur”, zegt Dijsselbloem.

Nijboer stelde 16 september Kamervragen naar aanleiding van het vertrek van Gerard van Olphen bij Vivat. Zo wilde hij onder andere weten wat de gevolgen zijn voor de polishouders. De verzekeraar wordt, volgens Dijsselbloem, goed in de gaten gehouden door de toezichthouders en polishouders hoeven zich dus geen zorgen te maken. “Het vertrek van Van Olphen verandert daar niets aan”, schrijft Dijsselbloem. In reactie op de vraag wat Dijsselbloem zelf vindt van de bestuurscrisis bij Vivat, was de minister duidelijk. “De aandelen in Vivat Verzekeringen zijn op 26 juli jongstleden door SNS Reaal overgedragen aan Anbang. Dat heeft tot gevolg dat ik geen betrokkenheid meer heb bij de interne gang van zaken bij Vivat verzekeringen”, aldus de minister.

De minister maakt ook bekend dat Anbang de afgesproken € 1,35 mld nog niet heeft betaald. Hij zegt er echter wel van uit te gaan dat de Chinese verzekeraar voor 26 oktober zal betalen. Meer duidelijkheid kan hij wel geven over de drie nieuwe bestuurders. Volgens diverse media zou DNB de toetsingprocedure naar deze bestuurders nog niet hebben afgerond. Dit klopt volgens Dijsselbloem niet. “De geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogd bestuurders is ook een van de wettelijke criteria op basis waarvan DNB een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar beoordeelt.” Aangezien DNB de overname heeft goedgekeurd, kan dus worden aangenomen dat de bestuurders de toetsingprocedure hebben overleefd.

Reageer op dit artikel