nieuws

Emergings Risks nader beoordeeld

Branche

Emergings Risks nader beoordeeld

De lijst met zorgen van bestuurders heeft zich, twee jaar na het verschijnen van de eerste Emerging Risks Barometer van de ACE European Group, flink uitgebreid. Oorzaak zijn de wereldwijde economische, technologische en geopolitieke ontwikkelingen.  De top vijf van zorgen in de Emerging Risks Barometer 2015 bestaat volgens de respondenten uit technologierisico, bevoorradingsrisico, regelgevings- en compliancerisico, personeelsrisico en geopolitiek risico.  Drie ACE-experts gaan dieper in op technologierisico, regelgevings- en compliancerisico en personeelsrisico.

Clive Hassett, Director for multinational services, ACE European Group:

“Regelgevings- en compliancerisico staan hoog op de agenda van groeiende bedrijven in een geglobaliseerde wereld, maar worden vaak beschouwd als een toenemende last.  Dit bleek ook uit onze onderzoeksresultaten: 71% van de respondenten is van mening dat gelijke tred houden met veranderende regelgeving niet alleen de operationele kosten opjaagt, maar ook een storende belasting voor hun bedrijfsactiviteiten vormt. Meer dan drie van de vijf (68%) vindt dat de acties van buitenlandse overheden het moeilijker maakt om plannen te maken voor de toekomst. Dergelijke uitdagingen zijn bovendien nauw verbonden met bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s. De gefragmenteerde aard van lokale regelgeving dwingt bedrijven er slimmer mee om te gaan en er soepel op in te spelen. Alleen dan kunnen de nadelen worden omgezet in voordelen. Dit vereist een proactieve en preventieve aanpak van verwachte regelgeving, en een uitstekend inzicht in de wetgevingsagenda. Een toezichthouder die ervan overtuigd is dat een bedrijf goed wordt geleid en aan zijn verplichtingen voldoet, zal zich immers terughoudender opstellen.”

 

Iain Ainslie, Technology and cyber risk manager, ACE Global Markets en ACE European Group in het Verenigd Koninkrijk en Ierland:

“Alle bedrijven waar we mee spreken, van de kleinste tot de grootste, uit vrijwel elke sector, willen het hebben over cyber- en technologierisico’s. Risicomanagers in organisaties in EMEA zijn zich zeker bewust van het technologierisico. Bijna de helft van de deelnemers aan ons onderzoek (43%) noemde technologische zorgen, zoals cyberaanvallen, gegevensverlies, bedrijfsonderbreking en de digitale verstoring van bedrijfsmodellen, als de grootste bedreigingen voor hun bedrijf. Wat blijkbaar minder goed wordt begrepen, is dat de manier waarop technologie wordt beheerd, een domino-effect op andere bedrijfsrisico’s heeft, zoals reputatie, personeel en terrorisme. Men is zich nog onvoldoende bewust van de impact die sommige gebeurtenissen kunnen hebben. Minder dan een kwart (23%) van de respondenten ziet inbreuk op klantgegevens als hun grootste zorg.  Nieuwe technologieën zoals cloud-computing en internet of things zullen de komende jaren steeds beter worden. De behoefte aan een integrale, bedrijfsbrede strategie voor het beheer van technologierisico’s wordt daarmee belangrijker dan ooit.”

 

Stéphane Baj, Regional director of accident and health, corporate and affinity, ACE European Group:

“Mensen vormen het hart van elk bedrijf. Gebeurtenissen zoals vliegtuigrampen, beveiligingslekken en pandemieën zorgden ervoor dat bedrijven in de afgelopen twee jaar hun focus steeds vaker verlegden naar het risico dat personeel loopt. Personeelsrisico staat dan ook in de top vier van de risicobarometer van dit jaar. Personeelsrisico omvat het risico dat mensen lopen, de risico’s die mensen veroorzaken en zelfs talentrisico: ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn om het bedrijf te laten groeien. Driekwart (75%) van de respondenten zegt dat recente gebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen, politieke onlusten en pandemieën, aanleiding zijn om hun reis- en veiligheidsbeleid aan te passen. De toegenomen werkstress en de gezondheidseffecten daarvan voor werknemers werden in de afgelopen jaren grondig bestudeerd, en bijna een kwart van de respondenten (24%) beschouwt het als een groot probleem. Een vergelijkbaar aantal (25%) zegt bezorgd te zijn over het risico op persoonlijke ongevallen. Met al deze zorgen in het achterhoofd zullen groeiende bedrijven zich vooral moeten richten op meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van personeelsrisico en hun zorgplicht, en zal er tussen afdelingen beter gecommuniceerd moeten worden om een robuuste risicocultuur mogelijk te maken. Verzekeraars zijn de aangewezen instanties om ze te helpen deze risico’s effectief te beheren.”

 

Reageer op dit artikel