nieuws

AFM: Provisieverbod wordt door ‘overgrote meerderheid’ nageleefd

Branche

AFM: Provisieverbod wordt door ‘overgrote meerderheid’ nageleefd

Een ‘overgrote meerderheid’ van de markt heeft zich sinds het provisieverbod van 2013 losgemaakt van de klassieke provisiestromen. Dat blijkt uit onderzoek dat de AFM verrichtte naar de naleving van het provisieverbod. Wel zijn er nog enkele afspraken die extra aandacht verdienen.

De algehele conclusie is positief: het merendeel van de zelfstandig adviseurs heeft geen afspraken met de aanbieder die een groot risico op ongewenste sturing in zich hebben. De AFM rapporteert: “Ongeveer de helft van deze partijen heeft in het geheel geen afspraken. Geen enkele aan dit onderzoek deelnemende zelfstandig adviseur heeft bijvoorbeeld betalingen ontvangen van een aanbieder voor het opnemen van diens producten in het assortiment. Ook de aanbieders geven aan dergelijke betalingen niet te hebben gedaan. De andere helft van deze partijen heeft weliswaar afspraken die een relatie hebben met advies over en bemiddeling in impactvolle producten, maar deze afspraken hebben een minder groot risico op sturing in zich. Een voorbeeld hiervan is deelname aan een congres van een aanbieder dat plaatsvindt in Nederland en waar alle met de aanbieder samenwerkende adviseurs aan deel mogen nemen.”

Grijs gebied
Het leeuwendeel van de onderzochte partijen krijgt dus goedkeuring van de AFM. Toch stuitte de toezichthouder wel op een aantal afspraken die zich in een grijs gebied begeven. De AFM geeft de volgende voorbeelden:

  • betalingen in het kader van tweede pijler pensioenportefeuilles;
  • betalingen aan zusterorganisaties van zelfstandig adviseurs;
  • betalingen aan softwareleveranciers;
  • betalingen van aanbieders voor marketing;
  • waarborgen voor naleving van het provisieverbod.

Over betalingen van aanbieders voor marketing is de toezichthouder duidelijk. Zij noemt het voorbeeld van een aanbieder die een zelfstandig adviseur betaalt voor een productbanner, terwijl de adviseur zelf bemiddelt in dat product. “Dergelijke marketingvergoedingen hebben betrekking op advies- en bemiddelingsactiviteiten en zijn niet toegestaan”, veroordeelt de AFM. Hetzelfde geldt voor aanbieders die softwareleveranciers betalen om te worden opgenomen in het product. Daarmee betaalt de aanbieder indirect om te worden meegenomen in de adviezen van zelfstandig adviseurs. Dat brengt een risico op sturing met zich mee en is dus niet toegestaan.

Omdat deze afspraken niet per definitie uit slechte wil worden gemaakt, gaat de AFM in overleg met partijen die deze afspraken hebben. De toezichthouder wil dat zij voor 1 januari 2016 alle afspraken die niet in lijn zijn met het provisieverbod aangepast hebben. Die partijen hebben dus nog een half jaar om hun organisatie aan te passen op de signalen van de toezichthouder.

Geen evaluatie
De AFM stelt in het rapport duidelijk dat het onderzoek enkel over de naleving van het provisieverbod gaat en geen evaluatie van het verbod is. Die evaluatie komt er pas in 2017. Dan wordt er gekeken of de omslag naar meer klantgerichte dienstverlening heeft plaatsgevonden. De evaluatie zal opgezet worden door het ministerie van Financiën en over de precieze opzet heeft de AFM ook nog geen duidelijkheid.

Reageer op dit artikel