nieuws

Verzekeraars zien kansen in Europese kapitaalmarktunie

Branche

Verzekeraars zien kansen in Europese kapitaalmarktunie

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt het voornemen van de Europese Commissie (EC) om een Europese kapitaalmarktunie te ontwikkelen. “Dat kan namelijk bijdragen aan meer economische groei en werkgelegenheid”, zo schrijft het Verbond in een position paper. Daarnaast zou een Europese kapitaalmarktunie ook kansen bieden aan verzekeraars.

De Europese Commissie wil er met de kapitaalmarktunie voor zorgen dat er meer wordt belegd in het bedrijfsleven (met name in het mkb), securitisaties en langetermijninvesteringen zoals infrastructuur. Het Verbond geeft aan dat dergelijke beleggingen goed bij verzekeraars passen. “Verzekeraars zijn vanwege het langdurige verzekeringsverplichtingen immers vooral gericht op langetermijninvesteringen. Een Europese kapitaalmarktunie zorgt er dan ook voor dat verzekeraars nog meer kunnen investeren in de Nederlandse en Europese economie. Nu al hebben Nederlandse verzekeraars een totaal geïnvesteerd vermogen van circa € 450 mld, waarvan ruim zestig procent in Nederland wordt belegd.”

Nog aanpakken
Hoewel de verzekeraars kansen zien, stelt het Verbond dat er wel wat zaken moeten worden aangepakt om de investeringen daadwerkelijk aantrekkelijk te maken. Zo zouden er meer investeringsprojecten beschikbaar moeten komen – iets waar onder meer de Nederlandse Investeringsinstelling een bijdrage aan kan leveren. Verder zouden de kapitaaleisen binnen Solvency II meer in lijn moeten worden gebracht met het specifieke risicomodel van langtermijninvesteringen. Tot slot zou er meer standaardisatie en transparantie moeten zijn wat betreft mkb-leningen, securitisaties en infrastructuurbeleggingen. Dat helpt bij het inschatten van risico’s en neemt daarmee potentiële belemmeringen om tot investering over te gaan we.

Lees de position paper.

 

Reageer op dit artikel