nieuws

Verbond: ‘Provisieverbod ontwikkelt zich naar verwachting’

Branche

In een reactie op het AFM-jaarverslag meldt het Verbond van Verzekeraars dat het provisieverbod zich naar verwachting ontwikkelt. “De beoogde effecten doen zich voor.” 

Verbond: ‘Provisieverbod ontwikkelt zich naar verwachting’

Het Verbond rept in de reactie niet over het onderzoek dat de toezichthouder is gestart naar de mate van ontvlechting tussen aanbieders en adviseurs na het provisieverbod. Wel stipt het Verbond aan dat er geen aanwijzingen zijn dat het speelveld tussen verzekeraars en tussenpersonen is aangetast. “Uit de accountantsverklaringen blijkt dat aanbieders op een goede manier met het kostprijsmodel voor advies- en distributiekosten omgaan. Er zijn prijsveranderingen doorgevoerd gericht op het bewerkstelligen van een gelijk speelveld.”

Prijsdaling
Het Verbond noemt het opvallend dat de consument sinds de invoering van het provisieverbod bereid is meer te betalen voor financieel advies, maar dat zij de facto minder betalen. “De AFM zal nog blijven monitoren of en in hoeverre dit is toe te schrijven aan het provisieverbod, maar de prijsdaling lijkt in sommige segmenten fors te zijn, bijvoorbeeld bij hypotheekadvies.”

Concepten
Het Verbond noemt het na twee jaar nog wat vroeg om conclusies te trekken over het effect van de invoering van het provisieverbod. “De evaluatie door de wetgever zal zoals bekend in 2017 plaatsvinden, maar de positieve waarnemingen van de AFM over 2014 zijn goede signalen. Het Verbond vindt het bijvoorbeeld ook mooi om te zien dat de AFM vaststelt dat financiële dienstverleners meer inspelen op behoeften van de klant, waardoor er meer verscheidenheid in bedieningsconcepten ontstaat.”

Reageer op dit artikel