nieuws

Effectenleasehypotheek kost adviseur € 40.000

Branche

Intermediairbedrijf Top Quality Lifestyle uit Eindhoven moet een klant ruim € 40.000 betalen als vergoeding voor de schade die een klant heeft geleden door het sluiten van een hypotheek met effectenleaseconstructie. Dat heeft klachteninstituut Kifid geoordeeld. Geldverstrekker SNS Bank en aanbieder Aegon hoeven geen schadevergoeding te betalen.

Effectenleasehypotheek kost adviseur € 40.000

In 2002 sluit een echtpaar zijn hypotheek over via Top Quality Lifestyle. Een aflossingsvrije lening van € 59.000 bij ING Bank en een spaarhypotheek van € 28.000 bij Rabobank worden omgezet in een hypotheek van € 113.445 bij Hooge Huys. Daarnaast wordt een Aegon Optimum Vliegwiel Vermogen gesloten met een looptijd van 15 jaar. Een spaarverzekering van Interpolis is afgekocht; het saldo van ruim  € 11.000 wordt samen met de uit de nieuwe hypotheken verkregen gelden gebruikt voor een storting van € 28.800 als inleg voor de eerste 90 maanden in het effectenleaseproduct, dat een leasesom van een kleine € 38.000 kende en “waarmee we over 15 jaar de gehele hypotheek van € 113.445,05 af kunnen lossen op basis van een voorbeeldpercentage van 8%. Er resteert dan nog een bedrag van € 6.322,59 wat voor u vrij beschikbaar is en waar u in de toekomst een eventuele renteverhoging mee kunt compenseren”, zo luidt het adviesrapport.

Oversluiten
Vijf jaar later adviseert Top Quality de lening over te sluiten naar SNS Bank, omdat daarmee 0,65% rentevoordeel te behalen valt. Daar gaat het echtpaar op in: er wordt – wél op basis van inkomensgegevens die niet stroken met de werkelijkheid – een hypotheek gesloten van ruim € 115.000 tegen een maandlast van € 494,72.
In juli 2009 zijn de eerste 90 maanden van de looptijd van het Aegon-product voorbij: het echtpaar krijgt de mededeling dat gedurende de resterende looptijd maandelijks nog € 400 moet worden ingelegd. Dat is een tegenvaller; na zijn beklag te hebben gedaan, kiest het echtpaar voor het beëindigen van de overeenkomst. De opbrengst van het Optimum Vliegwiel Vermogen: € 2.688.

Ernstig tekortgeschoten
Het echtpaar dient een klacht in bij Kifid en vordert vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst, vergoeding van 80% van de inleg, terugbetaling van het verschil tussen de oude en de nieuwe hypotheekleningen én terugbetaling van de hypotheekkosten na 1 augustus 2007. De klager stelt gedwaald te hebbben doordat de adviseur tekort is geschoten in de informatie- en zorgplicht. Bovendien is het advies niet passend geweest.

De geschillencommissie geeft de klager gelijk wat betreft het tekortschieten in de zorgplicht: “Het verzoek om advies – in dit geval een hypotheekadvies met het oog op lagere lasten en/of grotere zekerheid aangaande de (termijn van) aflossing – bracht naar zijn aard mee dat Consument en zijn echtgenote binnen een zekere periode een voor hen dwingende doelstelling zouden moeten behalen. Aangeslotene diende derhalve tot uitgangspunt te nemen dat een bepaalde, vaste verhouding tussen (debet)rente en rendement voor Consument en zijn echtgenote wezenlijk was. Een constructie waarin effectenlease is opgenomen, kan per definitie niet aan dit vereiste voldoen, gelet op de onzekerheid aangaande koersontwikkelingen die aan effectenlease verbonden zijn.”
Bovendien had de adviseur moeten weten dat de toen beiden 57 jaar oude echtgenoten niet in de financiële positie waren om een aandelenleaseproduct te sluiten en dat zij qua achtergrond en opleiding niet in staat waren de consequenties van hun keuze te overzien. de adviseur is ernstig tekortgeschoten, aldus de commissie, die de schade begroot op een kleine € 40.000. Dat bedrag moet de adviseur, vermeerderd met wettelijke rente, terugbetalen.

Ook Aegon is als aanbieder van het aandelenleaseproduct tekortgeschoten, maar hoeft geen vergoeding te betalen: er is geen restschuld. SNS treft geen blaam, aldus Kifid: de inkomenstoets voor het sluiten van de hypotheek in 2007 is juist uitgevoerd, ook al waren de gegevens niet correct.

Reageer op dit artikel