nieuws

DNB: Verschillen in toezicht gerechtvaardigd

Branche

DNB: Verschillen in toezicht gerechtvaardigd

De Nederlandsche Bank heeft in een nieuwsbericht gereageerd op geluiden uit de markt dat er door verschillend toezicht soms een ongelijk speelveld ontstaat tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Volgens DNB worden de verschillen in toezicht gerechtvaardigd door de fundamentele verschillen tussen de financiële instellingen.

De toezichthouder schrijft dat er soms klachten zijn dat het speelveld in de financiële sector verstoord is doordat de instellingen zich soms op dezelfde markten begeven, maar tegelijkertijd onder verschillende toezichtkaders vallen. Die verschillende kaders hebben invloed op de buffers die banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan moeten houden. DNB wijst erop dat het belangrijk is te constateren dat zij verschillende soorten instellingen zijn met ‘fundamenteel andere bedrijfsmodellen’.

Kapitaal
Zo moeten banken voldoende kapitaal hebben om onverwachte verliezen te kunnen overleven en een plotselinge uitstroom van (spaar)gelden op te kunnen vangen. DNB schrijft: “In het bankentoezicht ligt de focus daarom sterk op het beheersen van het krediet- en liquiditeitsrisico. Bij verzekeraars en pensioenfondsen is het net andersom: zij doen beloftes die doorgaans ver in de toekomst liggen en beleggen de geïnde premies voor het merendeel in goed verhandelbare financiële activa. In het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen is een accurate inschatting van verplichtingen daarom cruciaal en is het kapitaal vooral bedoeld om ook in ongunstige scenario’s voor marktrendementen en verzekeringstechnische risico’s aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Dit verschil in risico’s rechtvaardigt verschillen tussen toezichtkaders.”

Producten
DNB beargumenteert ook dat producten die door zowel banken en verzekeraars worden aangeboden niet altijd hetzelfde zijn, ook al worden ze soms als substituten van elkaar gezien. “Zo concurreren banken en verzekeraars weliswaar met elkaar op de markt voor vermogensopbouwproducten, maar zij doen dat met producten die niet hetzelfde zijn voor wat betreft de toezegging die wordt gedaan: de rentegaranties die worden afgegeven door verzekeraars zijn in het algemeen minder flexibel en hebben vaak een langere looptijd. Daarbij past een andere balanswaardering en een andere kapitaaleis.”

Eerder vandaag uitte Rob Schotsman in een interview flinke kritiek op het dubbele toezicht van zowel AFM als DNB.

Reageer op dit artikel