nieuws

Branche aast op vragen Wft-examens

Branche

In plaats van een gesloten centrale plek waar examenvragen veilig opgeborgen liggen, blijkt de examenbank van het CDFD in de praktijk helemaal niet zo hermetisch: opleiders en financiële instellingen graaien gretig in de toetsopdrachten. ‘Groene boekjes’ vol examenvragen worden verzameld en het CDFD kan slechts een berispend gesprekje voeren met partijen die dit soort praktijken erop nahouden, blijkt uit een rondgang van am:. Van de kwaliteit van de vragen heeft de branche geen hoge pet op.

Branche aast op vragen Wft-examens

Dik van Velzen, adviseur bij Nibe-SVV, weet zeker dat er plekken zijn waar kandidaten de gemaakte vragen moeten recyclen: “Er lekken wel dingen uit, daar ontkom je niet aan. Ik weet dat er partijen zijn die in georganiseerd verband examenkandidaten vragen om te proberen die examenvragen zo goed mogelijk te reproduceren. Dat doen zowel een aantal grote financiële instellingen als opleiders. En ik sluit ook niet uit dat er een handige jongen is die met zijn telefoon een foto heeft gemaakt van examenvragen. Maar dan weet je nog altijd niet wat volgens de examenbank het goede antwoord is.”

Bij Lindenhaeghe vertelt algemeen directeur Mike Schilperoort dat kandidaten vaak zelf vragen aandragen nadat ze het examen hebben gemaakt: ze zijn benieuwd wat het juiste antwoord is, omdat de vraag niet behandeld werd in de oefenstof. Schilperoort: “Het is een lastig parket. In dat opzicht hebben wij als examen- en opleidingsbedrijf enigszins tegengestelde belangen. In deze situaties moeten we juist vakvolwassenheid tonen. Ons doel is om kandidaten duurzaam en compleet te ontwikkelen. Uiteraard maakt het slagen hier onderdeel van uit. Maar het allerbelangrijkste is dat de kandidaat de vereiste kennis opbouwt en in zijn of haar werk toepast.” Het leidt er wel toe dat Lindenhaeghe intussen een meer dan behoorlijk inzicht heeft in de inhoud van de examenbank. “Ik denk dat als wij ons echt kwaad maken we zo 80% van de examenbank in beeld hebben”, zegt Schilperoort die meteen benadrukt dat hij dat nooit zou proberen.

CDFD
Het CDFD is bekend met de lekkende examenbank, maar heeft weinig mogelijkheden om opleiders of financiële instellingen te vermanen. Veel meer dan een gesprek met de partijen voeren zit er niet in. Judith Scherrenberg, lid van het college: “We krijgen signalen dat er wordt geprobeerd om vragen te verzamelen. Dan kunnen we wel heel boos worden, maar dat heeft weinig nut. Iedereen heeft zijn eigen methodes.” Liever wijst Scherrenberg de branche op de eigen verantwoordelijkheid: “Hoe bereiken we een verbetering? Door mensen op te leiden om een beter advies te geven, dat is de essentie van de examenbank. Eigenlijk zouden de neuzen van alle partijen in de markt daarvoor in dezelfde richting moeten staan. In het ideaalbeeld is over vijftien jaar een examenbank overbodig.”

Kwaliteit
Het is niet alleen de geslotenheid van de vragen waar vraagtekens bij worden gezet, ook de kwaliteit van de vragen laat te wensen over. Vooral op het onderdeel ‘Vaardigheden en competenties’, de horde waar veel examinandi over struikelen “Het is schier onmogelijk om met multiplechoicevragen vaardigheden en competenties te toetsen, maar dat probeert het CDFD toch”, zegt Olivier Rupke, directeur van het Studiecentrum Financiële Branche. “In het oorspronkelijke plan spiegelde het CDFD een zogenaamd rijke toetsomgeving voor waarbij gebruikt gemaakt zou gaan worden van onder andere serious gaming en videofragmenten. Opleiders hebben daarop anticiperend veel geïnvesteerd in oefenstof en zelfs vraagvarianten en video’s Helaas is het het CDFD niet gelukt die belofte waar te maken. Er zijn wel mogelijkheden om vaardigheden te testen: dat zijn rollenspellen, videotraining. Maar niet uit een rijtje van vijf mogelijkheden de vragen die je aan een klant moet stellen in de juiste volgorde zetten. Wie zegt dat dat per se in die volgorde moet gaan in een gesprek?”

Chris Baelemans van Dukers & Baelemans en Welten heeft iets meer begrip voor de overwegingen van het college: “Je moet jezelf wel de vraag stellen of de vaardigheden en competenties nu voldoende diepgaand getoetst worden. Dat had allemaal beter gekund, maar dat is ook een kwestie van keuzes maken. Als je vaardigheden echt wilt toetsen, is een assessment een beter instrument, maar dat wordt veel te duur. We doen nu het maximale dat mogelijk is.”

In de vandaag verschijnende editie van am: staat een uitgebreide reportage over de Wft-examens.

Reageer op dit artikel