nieuws

Effectiviteit van toezicht hoog op agenda brancheorganisaties

Branche

Een vinger aan de pols om een onwelgevallige toezichtbegroting terug te fluiten kreeg de financiële branche niet. Maar het Verbond van Verzekeraars laat weten wel de nadruk te blijven leggen op meer transparantie over de effectiviteit van het toezicht door DNB en AFM.

Effectiviteit van toezicht hoog op agenda brancheorganisaties

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën deed het Verbond samen met onder meer Adfiz, de NVB en de Pensioenfederatie een aantal suggesties om de controle op toezichthouders beter te waarborgen. Daar zat bijvoorbeeld een wettelijk verwerpingsrecht bij voor de begroting, als driekwart van de markt zich daar niet in kan vinden. Maar voor de meeste suggesties werd in Den Haag geen luisterend oor gevonden, moet ook het Verbond toegeven. Alleen een plafond aan de toezichtkosten, die niet met meer dan de inflatiecorrectie mogen stijgen, werd bewerkstelligd.

De discussie over de toezichtkosten blijft relevant, onder meer door een onderzoek in am over het dure pensioenfonds van toezichthouder AFM zelf. Een nieuwe poging om voor elkaar te krijgen dat bijvoorbeeld de begroting weggestemd mag worden zal er niet komen, maar Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, laat weten dat de brancheorganisaties wel op andere maatregelen zinnen.

Effectiviteit
Buis zegt in gesprek met am: “Waar wij op blijven hameren is dat het inzichtelijker gemaakt kan worden wat de effecten van het toezicht zijn. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn daar al verder in. Je kunt berekenen wat het toezicht oplevert. Het is niet simpel maar het kan. En dat inzicht levert voor iedereen winst op.” Het Verbond heeft nog altijd zijn vraagtekens bij de stijgende kosten. Buis: “De sector is aan het krimpen, maar de toezichtkosten nemen toe. Dat is ook wel een beetje gek. Het kan wel dat de kosten stijgen, maar een onderbouwing ontbreekt. Goed toezicht is wat anders dan de hoeveelheid toezicht.”

Buis wijst bijvoorbeeld op verschillende onderzoeken van de toezichthouders waarin meermalen wordt gevraagd om dezelfde informatie. “Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die parallel lopen en soms elkaar overlappen. Er zou winst te halen zijn door die onderzoekers in een keer dezelfde informatie op te laten vragen. Dat zou efficiënter geregeld kunnen worden.” Het hameren op efficiëntie staat komende tijd hoog op de agenda van het Verbond, waar men nog steeds een beetje baalt dat de lobby van afgelopen zomer weinig succes opleverde. Buis: “We hadden meer uit al die punten willen halen, maar als in het regeerakkoord al staat dat de financiële sector zelf voor het toezicht moet gaan betalen, dan sta je voor een voldongen feit.” Adfiz zit op dezelfde lijn als het Verbond. “Het is een vast onderdeel op de agenda van het adviserend panel”, laat een woordvoerder weten.

Reageer op dit artikel