nieuws

Baelemans: ‘Wft-stelsel is eerste stap op weg naar vakmanschap’

Branche

Dit jaar zal, volgens de cijfers van het CDFD,  75% van de Wft-examens gemaakt moeten worden. Alle opleidingsinstituten zullen hard moeten werken om alle adviseurs van een examenplek te voorzien. “Op dit moment zien we het aantal inschrijvingen voor trainingen en examens explosief stijgen. Het is een spannend jaar, maar wij zijn positief”, aldus Chris Baelemans directeur van de opleidings- en examencombinatie Dukers & Baelemans en Welten opleidingen. In een gesprek met am vertelt Baelemans over hoe de grootste opleider voor financieel dienstverleners omgaat met de toenemende drukte en hoe zij de toekomst tegemoet ziet.

Baelemans: ‘Wft-stelsel is eerste stap op weg naar vakmanschap’

Maken jullie je zorgen over de enorme hoeveelheid examens die nog moeten worden afgelegd?
“Gelukkig heeft de minister onlangs duidelijk gemaakt dat de overgangsperiode niet zal worden verlengd. Mede naar aanleiding hiervan lijkt bij financieel adviseurs nu het besef doorgedrongen dat de tijd begint te dringen. We zien dat het aantal examenboekingen sinds december explosief is gestegen. In februari alleen al zijn er inmiddels ruim 9.000 examens geboekt. Wij maken ons geen zorgen over de hoeveelheid examens, omdat wij voldoende toetslocaties verspreid door het land beschikbaar hebben. Wel monitoren wij de spreiding van de examenaanvragen. We hebben daarom maatregelen getroffen om de pieken van examenaanvragen op te vangen. Zo kunnen we ieder moment de openingstijden verruimen, het aantal beschikbare toetsplekken uitbreiden en mobiele toetslocaties inzetten. Wij ondervinden geen problemen bij het verwerken van de toenemende vraag vanuit de markt. Bovendien zijn onze slagingspercentages beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.”

Hoe is de relatie met het CDFD?
“Wij hebben een uitstekende relatie met het CDFD. We gaan voortdurend in dialoog om samen met het college de examenvragen waar nodig te verbeteren. Ook hebben wij regelmatig overleg met het college over allerlei actuele onderwerpen. Alle partijen in de sector beseffen dat ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid draagt voor het verbeteren van de advieskwaliteit. Daarom vinden wij een constructieve samenwerking met het college van groot belang.”

Toetsen de examenvragen wel echt de vakbekwaamheid van het intermediair?
“Het Wft-examen is een belangrijk instrument om de vakbekwaamheid, zoals vastgelegd in de eind- en toetstermen, te toetsen. Het is echter niet op voorhand een garantie op een vakbekwame uitoefening van het beroep. Het examen is een eerste stap op weg naar vakmanschap. Hierbij gaat het om intrinsieke motivatie, een professionele beroepshouding en toepassingsvaardigheden.”

Wat kunnen adviseurs doen om zich voor te bereiden op het examen?
“Mensen hebben de neiging wanneer ze zich voorbereiden op een examen, zich volledig te storten op de theorie. Bij de Wft-examens tellen de vragen over de vaardigheden, competenties en professioneel gedrag echter dubbel. Wij adviseren adviseurs dan ook vooral aandacht te besteden aan deze onderdelen door intensief te studeren en te oefenen. Met alleen de syllabus uit het hoofd leren, red je het niet. Daarom publiceert am in samenwerking met ons een aantal examenvragen op am:web.”

Verliezen jullie in de toekomst geen cursisten doordat na het behalen van het diploma een adviseur pas drie jaar later weer een examen moet afleggen?
“Iemand die zijn vak serieus neemt, blijft ook na het behalen van de Wft-beroepskwalificaties doorleren. Naast de wettelijk verplichte driejaarlijkse PE-toets wordt de adviseur geacht zijn vakbekwaamheid permanent op orde te houden. Ik ga er echt vanuit dat adviseurs hierin zelf hun verantwoordelijkheid nemen en voortdurend hun kennis, vaardigheden en competenties blijven ontwikkelen. De driejaarlijkse PE-toets is slechts een tussentijds meetmoment. Daarom verwachten wij dat er geen gat zal vallen tussen de examenperiodes. De meeste adviseurs doen hun werk met toewijding en zullen zich altijd blijven ontwikkelen om ook in de toekomst meerwaarde voor de klant te kunnen blijven bieden.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor de adviseur?
“Als we de financiële dienstverlener vergelijken met andere beroepsgroepen, zoals de AA-accountant of de advocaat, dan is er ten aanzien van de vakbekwaamheid een opvallend verschil op te merken. De financiële sector heeft geen echt beroepsprofiel, waarin naast vakinhoudelijke deskundigheid, ook gedrags- en vaardigheidsaspecten zijn opgenomen. De huidige omstandigheden binnen de financiële sector vragen om een doordachte beroepsomschrijving, met vastgelegde competenties, kernwaarden en ervaringseisen. Ik hoop daarom dat de sector zich blijft ontwikkelen op het gebied van algemene sociale vaardigheden zoals luisteren en het spreken met klanten en meer specifieke beroepsvaardigheden. Als we daarnaast blijven denken over thema’s zoals integriteit, beroepsethiek en betrouwbaarheid ontstaat er voor de consument een duidelijk beeld van de waarde van onze beroepsgroep.”

Vanaf vandaag publiceert am in samenwerking met Dukers & Baelemans en Welten opleidingen eens in de twee weken een Wft-examencasus met vragen en uitleg.

Reageer op dit artikel