nieuws

Rechter laat ‘belastende karakter’ DNB-boetebesluit zwaar meewegen

Branche

De uitspraak waarin de rechtbank Rotterdam in kort geding de publicatie van het DNB-boetebesluit over Delta Lloyd heeft geschorst, is inmiddels openbaar. Daaruit blijkt dat de rechter zwaar laat meewegen dat openbaarmaking van het boetebesluit een belastend karakter heeft voor de verzekeraar.

Rechter laat ‘belastende karakter’ DNB-boetebesluit zwaar meewegen

De Nederlandsche Bank mag op grond van de Wft in bepaalde gevallen een boetebesluit meteen na bekendmaking openbaar maken, wanneer de boete is opgelegd voor overtreding van een bepaling die bij het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) beboetbaar is gesteld. In 2014 zijn bepaalde bepalingen van het Bbbfs gewijzigd. De rechter stelt in het voordeel van Delta Lloyd dat moet worden gekeken naar de wet zoals die luidde ten tijde van het begaan van de beweerde overtreding. Dat was in 2012. En zoals de wet toen luidde, is er geen grondslag voor het publicatiebesluit.

De rechter: “Gelet op het belastende karakter van de openbaarmaking is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze bepaling in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel zo dient te worden begrepen dat die verwijst naar het Bbbfs zoals dat luidt ten tijde van het begaan van de betreffende overtreding.”

Ook zegt de rechter: “Geoordeeld moet worden dat het hier een belastend besluit betreft. Dat Delta Lloyd met persberichten zelf reeds publiek heeft gemaakt dat DNB een bestuurlijke boete heeft opgelegd, sluit niet uit dat de diffamerende werking die daarvan reeds is uitgegaan, wordt vergroot door vroegtijdige openbaarmaking van het boetebesluit, gelet op de inhoud daarvan.”

Reageer op dit artikel