nieuws

Klant kan vermeende tekortkoming adviseur niet bewijzen

Branche

Klant kan vermeende tekortkoming adviseur niet bewijzen

Den Hertog Assurantiën hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een klant die zijn gemengde levensverzekeringen opzegde en later claimde er niet op te zijn gewezen dat het overlijdensrisico dan herleeft. De klant is er niet in geslaagd om te bewijzen dat die waarschuwing niet gegeven is. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland van medio december.

Den Hertog Assurantiën hing een claim van ruim een ton boven het hoofd, maar het kantoor komt nu alsnog met de schrik vrij.

Het ging in de zaak om een echtpaar dat in 2011 tijdens een telefonisch onderhoud met Den Hertog een Allianz-levensverzekering opzegde. Vervolgens overleed de man in 2013. De vrouw wilde daarop € 107.000 op de tussenpersoon verhalen: zij voerde aan dat de gedachte van haar en haar man was dat zij alleen het beleggingsgedeelte van hun verzekering gingen afkopen en dat het gedeelte dat zag op dekking voor overlijdensrisico in stand zou blijven.

Bewijzen
Volgens de klant heeft Den Hertog niet op dat verval van dekking gewezen en daarmee de zorgplicht geschonden. Het kantoor sprak dat voor de rechter tegen door aan te voeren dat in het gevoerde telefoongesprek wel degelijk expliciet is meegedeeld dat het overlijdensrisico na afkoop van de verzekering niet meer gedekt zou zijn. Die onenigheid was aanleiding voor de rechter om in mei de klant, als eisende partij, op te dragen om te bewijzen dat het kantoor de mededeling niet heeft gedaan.

Geloofwaardig
In de zitting die daarop volgt, wordt een aantal zaken verklaard. De klant heeft geen getuigen die haar verklaring ondersteunen. Zij verklaart zelf nogmaals dat Den Hertog niet heeft geadviseerd over het overlijdensrisicogedeelte van de verzekering. Den Hertog verklaart: “Ik heb aangegeven dat de dekking bij beëindiging zou vervallen. Ik heb gebeld vanuit het kantoor, mijn vrouw was hierbij aanwezig.” Zijn vrouw verklaart als getuige: “Ik was in het kantoor de administratie aan het doen ten tijde van het telefoongesprek. Het kantoor is ongeveer 4,5 bij 4,5 meter. Met twee bureaus tegenover elkaar. Ik hoorde mijn echtgenoot zeggen dat de meeste mensen de fout in gaan bij het feit dat de polis uit twee gedeeltes bestaat. Ik hoorde hem zeggen: als je de polis opzegt dan vervalt het overlijdensrisicogedeelte ook.”

Gesprek
De rechter stelt dat de verklaring van de klant alleen bewijs oplevert indien aanvullende bewijzen voorhanden zijn die haar verklaring geloofwaardig kunnen maken. Dat is niet het geval. Bovendien heeft de klant verklaard dat het gesprek in de ochtend plaatsvond en slechts twee a drie minuten duurde, terwijl Den Hertog een telefoonrekening kon overleggen waaruit blijkt dat het gesprek ’s avonds plaatsvond en tien minuten duurde. Volgens de rechter geeft die tijdsduur aan dat er meer besproken is dan de klant zegt. Slotsom: de klant is niet in het bewijs geslaagd. De rechter: “Het moet er voor worden gehouden dat Den Hertog Assurantiën heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht.”

Reageer op dit artikel