nieuws

DNB keurde 17% voorgestelde bestuurders bij verzekeraars af

Branche

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2014 17% van de bestuurders of commissarissen bij verzekeraars ‘afgetoetst’. Van de 404 getoetste bestuurders voldeed 68 niet. In totaal toetste de toezichthouder afgelopen jaar 1.737 bestuurders en commissarissen, 234 (13%) werden niet goedgekeurd.

DNB keurde 17% voorgestelde bestuurders bij verzekeraars af

DNB bood inzicht in de cijfers sinds in 2011 de nieuwe Beleidsregel voor de geschiktheidstoets van bestuurders in de financiële sector werd ingevoerd. Vanaf juli 2012 werden ook commissarissen langs deze lat gelegd. Volgens de toezichthouder draagt de nieuwe regel bij aan de stabiliteit, integriteit en kwaliteit van bestuur en intern toezicht van financiële instellingen.

Verzekeraars
Van de mogelijke bestuurders en commissarissen van verzekeraars werden in 2014 in totaal 17% niet goedgekeurd door DNB, tegenover bijvoorbeeld 8% bij pensioenfondsen. De meest in het oog springende aftoetsing van vorig jaar was die van Emiel Roozen, CFO van Delta Lloyd. De eis tot zijn vertrek ging samen met een boete van € 22,8 mln. Bij verzekeraars werden bestuurders relatief vaak afgetoetst. Alleen betaalinstellingen en trustkantoren presteerden (fors) slechter. Zij zagen respectievelijk 38% en 36% van hun mogelijke bestuurders en commissarissen afgekeurd worden.

DNB legt uit dat een reden van aftoetsing kan zijn dat kandidaten soms onvoldoende zijn voorbereid op de functie en de instelling waar zij gaan werken. DNB schrijft: “Zij weten niet precies welke functie zij gaan bekleden binnen het bestuur of wat in deraad van commissarissen (RvC) hun aandachtsgebied wordt (bijvoorbeeld ICT of Compliance). Soms verkeren kandidaten in de veronderstelling dat zij van de andere aandachtsgebieden weinig hoeven af te weten. Hij of zij gaat er daarmee aan voorbij dat een bestuurslid wel in staat moet zijn over die onderwerpen mee te beslissen, omdat hij verantwoordelijk is voor het geheel.” Ook een gebrek aan competenties of diversiteit binnen het bestuur kan ertoe leiden dat een kandidaat geen goedkeuring krijgt.

Aftoetsingen
Volgens DNB neemt het percentage ‘aftoetsingen’ in dit jaar af. In 2013 haalde in totaal 14% van de getoetste bestuurders het niet, dit jaar ligt dat een procent lager. DNB: “Hoewel deze daling klein is en vooralsnog betrekking heeft op slechts één kalenderjaar, ondersteunen de cijfers per sector de indruk dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen kandidaten van hogere kwaliteit voordragen dan eerder. De nieuwe Beleidsregel lijkt bij te dragen aan de stabiliteit en integriteit van financiële instellingen.” Vooral grote en professionele instellingen leveren vaker een geschikte kandidaat aan.

Reageer op dit artikel