nieuws

Dijsselbloem wint Compliance Award

Branche

Minister Jeroen Dijsselbloem heeft de Nationale Compliance Award 2014 gewonnen. De minister wordt geprezen om zijn doortastende, zelfbewuste en doelgerichte wijze waarmee hij een bijdrage levert aan het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Dijsselbloem is de opvolger van Hans Ludo van Mierlo, die vorig jaar won.

Dijsselbloem wint Compliance Award

De Compliance Award wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan de persoon of de instelling die zich in dat jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder. De jury schreef over de minister: “Jeroen Dijsselbloem heeft zich persoonlijk gecommitteerd aan de algemeen gewenste cultuurverandering in de financiële sector. Hij bepleit die cultuurverandering niet alleen, hij is ook bereid gebleken zich daarvoor persoonlijk in te zetten tegen andere belangen en overtuigingen in. Hij gelooft in zijn missie, is bereid tot debat, wijkt niet bij de eerste weerstand en houdt zicht op het grote doel. Daarmee kan hij gelden als een voorbeeld voor compliance officers die binnen hun bedrijven niet zelden ook op weerstanden stuiten. Ook voor compliance officers in het veld geldt dat ze veel kunnen bereiken met het behoud van het zicht op het grotere doel en met inzet van hun hele persoonlijkheid.”

Dijsselbloem was vandaag niet beschikbaar om de award, die wordt uitgereikt door het Nederlands Compliance Instituut, te ontvangen, maar hij krijgt de prijs, een bronzen sculptuur op een sokkel van hardsteen, op 9 februari alsnog uitgereikt.

Reageer op dit artikel