nieuws

DNB: prioriteit in 2015 ligt bij Solvency II

Branche

De Nederlandsche Bank richt zich in 2015 vooral op de invoering van Solvency II. Dit stelt DNB-divisiedirecteur toezicht verzekeraars Thijs van Woerden. De toekomstbestendigheid van de branche en de problematiek rondom beleggingsverzekeringen blijven ook belangrijke aandachtspunten voor DNB.

DNB: prioriteit in 2015 ligt bij Solvency II

De nieuwe Solvency II-richtlijnen worden per 1 januari 2016 ingevoerd. Met deze richtlijnen kan beter worden bepaald of een verzekeraar aan de solvabiliteitseisen kan blijven voldoen. Divisiedirecteur Van Woerden heeft er vertrouwen in dat verzekeraars de deadline gaan halen. “De overgang op het nieuwe toezichtraamwerk is een mega-operatie: er is al het nodige voorbereid, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Komend jaar staat dan ook volledig in het teken van de voorbereidingen op de invoering van Solvency II. Voor verzekeraars, maar evenzeer voor DNB.”

Eerder meldde am: al dat verzekeraars in de aanloop naar 2016 in 2015 gaan proefdraaien met Solvency II-rapportages.

Toekomstbestendig
In 2014 wilde DNB een beter beeld te krijgen van de duurzaamheid van de sector en de toekomstbestendigheid van de bedrijfsmodellen in de branche.
Van Woerden: “Er speelt veel. De individuele levenmarkt krimpt en dat heeft onder meer te maken met de introductie van banksparen. Daarnaast is de ontwikkeling van nieuwe markten op pensioengebied onzeker, en is de schademarkt verzadigd en een vechtmarkt. Hoog tijd dus voor extra aandacht voor de haalbaarheid van strategieën en bedrijfsmodellen van verzekeraars.”
DNB maakt 16 december de onderzoeksresultaten van de toekomstbestendigheid van de bedrijfsresultaten bekend tijdens de jaarlijkse verzekeringsmiddag. “Ik kan nu alvast aankondigen dat de brede onderzoeksbevindingen aanleiding geven voor vervolgonderzoek en het voortzetten van de dialoog met de sector. Zo gaan we in 2015 een vervolgonderzoek doen naar de kostenbeheersing in de levenmarkt.”

Beleggingsverzekeringen
Naast de focus op Solvency II blijft DNB aandacht besteden aan de problematiek rondom de beleggingsverzekeringen. “De verzekeraars zijn hard aan het werk om dat dossier grondig aan te pakken. Maar er moet nog veel gebeuren. DNB vindt het daarbij belangrijk dat de verzekeraars recht doen aan de belangen van álle polishouders.”

Beleggingsstrategieën
De toezichthouder gaat in 2015 ook onderzoeken of verzekeraars goed op de hoogte zijn van alternatieve beleggingscategorieën en de risico’s daarvan. “We nemen de beleggingsstrategieën en de wijzigingen daarin onder de loep,” aldus Van Woerden.

Reageer op dit artikel