nieuws

Dik van Velzen: wat kost het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel?

Branche

Dik van Velzen zet in een column uiteen wat het nieuwe vakbekwaamheidsstelstel nu eigenlijk kost. Niet zo weinig, komt hij tot de conclusie.

Dik van Velzen: wat kost het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel?

Van Velzen zegt dat een berekening van de kosten van het nieuwe stelsel lastig is, want het wordt nergens centraal bijgehouden. Maar er vallen wel wat schattingen te maken en dat doen hij dan ook. Van Velzen komt uit op een half miljard euro.

Van Velzen: “Zo schatte het Ministerie van Financiën dat tot 1 januari 2016 395.000 nieuwe Wft-diploma’s behaald moeten worden. 195.000 via een PE-Plusexamen en 200.000 diploma’s door degenen die niet van de overgangsregeling gebruik kunnen maken. Voor deze laatste groep berekende het ministerie € 204,- per diploma: € 114,- (geschatte) examenkosten en € 90,- tijdverlies (2 uur à € 45,-). Opleidingskosten telde het ministerie niet mee, want (en dit verzin ik niet): ‘adviseurs zonder diploma zijn nu ook al verplicht om vakbekwaam te zijn’. Voor de 195.000 diploma’s via een PE-Plusexamen berekende de minister per diploma € 249,- (€ 114,- examenkosten en € 135,- tijdverlies (3 uur à € 45,-). De minister hield geen rekening met de mogelijkheid dat iemand zou kunnen zakken voor een examen.”

Half miljard
De examenkosten had de minister prima geschat, zegt Van Velzen. “De voorbereidingstijd, de opleidingskosten en de 100% slaagkans wat minder. Laat ik optimistisch uitgaan van een gemiddeld tijdverlies van 3 uur voor het afleggen van een PE-Plusexamen (incl. 2 uur reistijd) en een gemiddelde voorbereidingstijd van 8 uur. Dat is (zelfs tegen het lage uurtarief van de minister) € 495,-. Daar komen de opleidingskosten bij (variërend van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s bij klassikaal, maar zeg gemiddeld): € 100,-. Met een slagingspercentage rond de 50% gemiddeld ga ik uit van 2 keer examenkosten à € 114,- is € 228,-. Opgeteld: € 823,- per diploma via de PE-Plusmethode. Voor degenen die de nieuwe diploma’s moeten halen buiten de overgangsregeling om liggen deze kosten aanzienlijk hoger. Veel meer voorbereidingstijd en meestal zijn er 2 of meer modules nodig voor één diploma. Laat ik het heel voorzichtig op het dubbele houden: € 1.646,- per diploma.
Het totaal wordt dan (195.000 x € 823,- + 200.000 x € 1.646,- =) € 489.685.000,-. Een slordige half miljard dus, die uiteindelijk door de klant betaald wordt. Dan zit ik waarschijnlijk nog steeds aan de lage kant.”

Reageer op dit artikel