nieuws

Kockelkoren over provisieverbod: ‘So far, so good’

Branche

Het provisieverbod is op dit moment samen te vatten met “so far, so good.” Dit was de boodschap van AFM-bestuurslid Theodor Kockelkoren op 6 november tijdens een themabijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars over het provisieverbod voor complexe financiële producten en vermogensopbouwproducten.

Kockelkoren over provisieverbod: ‘So far, so good’

Volgens Kockelkoren is het misschien te vroeg om nu al terug te kijken op het provisieverbod, maar hij schetste wel een aantal eerste indrukken van de AFM. “Onze voorzichtige eerste indruk is dat mogelijk de kwaliteit van de advisering licht is verbeterd.”
Ook noemt hij de forse daling van de prijs voor hypotheekadvies. Waar de gemiddelde prijs voor een hypotheekadvies eerder € 4.000 bedroeg, liggen de prijzen nu tussen de € 1.500 en € 2.500.

De kwaliteit van en de keuzemogelijkheden in hypotheekproducten, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet afgenomen, volgens de AFM. Dit in tegenstelling tot vermogensopbouwproducten, waar vooral banken kiezen voor producten die kostenefficiënt “in het massakanaal” geadviseerd kunnen worden.

Marketing- en leadvergoedingen
Kockelkoren merkt wel op dat marketingteams “nog steeds in enige mate in het oude paradigma blijven hangen”. De volumegroei in het volmachtkanaal “is opvallend toegenomen. We zien marketing- en leadvergoedingen voorbijkomen en vergoedingen aan de distributeur gelieerde derde partijen, zoals call centers, marketing BV’s, servicing en consultancy bedrijven. Ook zien we dat de spreiding over aanbieders niet duidelijk toegenomen is. Kortom, het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Aanbieder en distributeur hangen nog steeds in enige mate aan elkaar.”

Differentiatie in aanbod
Door het provisieverbod en de technologische ontwikkelingen vindt er een verdere differentiatie van het aanbod plaats, merkt de AFM. “We zien aangeklede execution only diensten ontstaan, waarbij de klant uitgebreider geïnformeerd wordt omtrent de mogelijkheden en de afwegingen die hij daarin kan maken. Ook zien we dat advies deels op afstand via chat of webcam gegeven wordt. Nog verder gaat dienstverlening waarbij verkort advies geautomatiseerd via een online tool gegeven wordt.”

Execution only
Dat er veel consumenten door de prijs van advies zouden overstappen naar execution only lijkt bij hypotheekadvies mee te vallen.
Bij vermogensopbouw betalen execution only-klanten nu wel veel minder dan adviesklanten en het aandeel klanten dat producten afneemt via execution only is bij die producten dan ook licht gestegen (van 70 naar 75%).

Prijs
De AFM denkt dat consumenten zich veel bewuster zijn geworden van de waarde van advies. “Was de gemiddelde consument in 2012 bereid om € 600 voor een hypotheekadvies uit te geven (terwijl dat advies zo’n € 2.600 kostte), was diezelfde consument in 2013 bereid om € 1.000 te betalen voor advies (terwijl advies op dat moment zo’n € 1.500 kostte).”

Samengevat zei Kockelkoren: “Er zijn significante besparingen gerealiseerd voor veel consumenten. Tegelijkertijd is het voor consumenten niet per se eenvoudiger geworden. Ook is het nog onduidelijk of een aantal risico’s van het provisieverbod zich niet alsnog kunnen tonen. Tot dusver blijven consumenten niet massaal weg bij advies. Wel lijken ze zich bewuster van de keuzes die ze kunnen en moeten maken.”

Lees de volledige speech van Theodor Kockelkoren op 6 november 2014.

Reageer op dit artikel