nieuws

Adviseur rekende onterecht op provisie over hele looptijd mantelcontract

Branche

Adviseur rekende onterecht op provisie over hele looptijd mantelcontract

In een provisiegeschil tussen een bemiddelaar en zorgverzekeraar VGZ, heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat als een mantelcontract verhuist naar een andere bemiddelaar, de ‘oude’ intermediair niet automatisch kan rekenen op provisie tot de vervaldatum van het collectieve contract. De provisie is volgens de rechtbank gekoppeld aan het aantal betalende verzekerden, niet aan het mantelcontract.

Het gaat in de zaak om een bemiddelaar die bijdraagt aan het tot stand komen van een collectief zorgcontract tussen haar klant Oracle en VGZ. Dat mantelcontract gaat in per januari 2013 en heeft een looptijd van 3 jaar. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over provisie opgenomen. Per 13 november 2013 stapt Oracle met onmiddellijke ingang over naar Willis. Per 1 januari 2014 ontvangt Willis de provisie van VGZ. De ‘oude’ bemiddelaar heeft tot 1 januari 2014 provisie ontvangen.

Langer recht
Volgens de bemiddelaar heeft hij echter tot 1 januari 2016 recht op provisie nu het mantelcontract tussen VGZ en Oracle tot die datum loopt en de aanspraak op provisie alleen gekoppeld is aan het bemiddelen bij het sluiten van een mantelcontract. VGZ denkt daar anders over. Volgens de verzekeraar is het mantelcontract geen verzekering. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst heeft de bemiddelaar recht op provisie voor de verleende bemiddeling en geldt een vaste (doorlopende) provisie per betalende verzekerde. De bemiddelaar heeft volgens VGZ geen provisie over 3 jaar ‘verdiend’ met het bemiddelen bij het afsluiten van het mantelcontract.

Leeglopen
De rechtbank is het met VGZ eens. “Dit mantelcontract bevat slechts de voorwaarden waaronder werknemers van Oracle een zorgverzekering van VGZ kunnen afsluiten. Indien alle werknemers van Oracle ervoor zouden kiezen elders een zorgverzekering af te sluiten, heeft de tussenpersoon wel werkzaamheden verricht voor het tot stand brengen van het mantelcontract maar bestaat toch geen aanspraak op provisie.” De provisie wordt volgens de overeenkomst immers jaarlijks berekend over het aantal betalende verzekerden, zegt de rechter. “Bij het leeglopen van het contract wordt er over de vertrokken deelnemers geen provisie meer betaald. Dat duidt erop dat de bemiddelingswerkzaamheden ten aanzien van de individuele zorgverzekeringen bepalend zijn voor de vergoeding.”

Gebruikelijk
De bemiddelaar voert nog aan dat het in de branche gebruikelijk is om bij het bepalen van de provisieaanspraak bij wijzing van adviseur, aan te sluiten bij de looptijd van het collectieve contract. Hij verwijst in dat kader naar een pagina uit de samenwerkingsovereenkomst van Delta Lloyd waarin staat dat voor collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen niet de contractsvervaldatum van de individuele verzekeringen bepalend is voor de aanspraak op provisie bij wijziging van intermediair, maar de contractsvervaldatum van het collectieve contract. De rechtbank is daar niet van onder de indruk. “Het staat VGZ bovendien vrij om in haar overeenkomsten met tussenpersonen af te wijken van hetgeen eventueel gebruikelijk is in de branche.”

Voor de rechtbank is het duidelijk: vast staat dat de bemiddelaar vanaf 13 november 2013 geen bemiddelingswerkzaamheden meer heeft verricht, dat deze werkzaamheden zijn overgenomen door Willis en dat VGZ Willis daarvoor provisie betaalt. De vordering van de ‘oude’ bemiddelaar wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel