nieuws

FFP-vrijstelling leidt tot verwarring onder adviseurs

Branche

Er is verwarring ontstaan over de vrijstelling die FFP-leden van minister Dijsselbloem hebben gekregen. De vrijstelling geldt alleen voor de initiële Wft-examens en is alleen van belang voor adviseurs die in het verleden geen Wft-diploma’s hebben behaald. “De mensen die nog moesten inhalen, die zijn blij”, zegt FFP-directeur Bert Sonneveld. Collega-vereniging NVHP zegt veel vragen van leden te krijgen en blijkt óók bij Dijsselbloem te hebben aangeklopt voor een gelijkstelling.

FFP-vrijstelling leidt tot verwarring onder adviseurs

De vrijstelling geldt dus nadrukkelijk niet voor de toekomst. FFP-leden moeten gewoon voor eind 2015 hun PE-plus examen hypothecair krediet halen om aan de adviseursprofielen basis, vermogen, consumptief krediet en hypothecair krediet te voldoen. Sonneveld: “Het gaat om de leden die nog moesten inhalen, die zijn blij. Maar, de volgende stap in de carrousel is wel dat we ook vrijstelling voor PE vanaf 2016 willen. Als je al PE doet voor je FFP-lidmaatschap, dan zou dat genoeg moeten zijn. De minister zegt: doe die examens gewoon, maar dat betekent wel veel administratieve rompslomp.”

NVHP
De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners heeft al een nieuwsbrief uitgegeven omdat er veel vragen van leden kwamen over of zij niet ook een vrijstelling krijgen. “Er zijn twee soorten examens”, verduidelijkt de NVHP. “De initiële Wft-examens en de PE-plus examens. Onder de initiële Wft-examens wordt verstaan de diploma’s die recht geven op de kwalificatie tot bijvoorbeeld hypotheekadviseur. Hiervoor zijn dus nodig de Wft-diploma’s hypothecair krediet, vermogen en basis. De minister heeft nu aangegeven dat het FFP-diploma recht geeft op deze drie initiële Wft-diploma’s alsmede voor het Wft-diploma Consumptief krediet. Dit is dus alleen van belang voor die adviseurs die in het verleden deze Wft-diploma’s niet hebben behaald.”

PE-plus
De NVHP vervolgt: “Iedereen die een initieel Wft-diploma heeft of een daarmee gelijkgesteld diploma moet op het betreffende gebied voor 31 december 2015 met succes deelnemen aan de daarvoor geldende PE-plus examens. De vrijstelling zoals die gisteren bekend is geworden, geldt niet voor de verplichting om deel te nemen aan de Wft PE-plus examens.”

Positie NVHP
Ook de NVHP heeft een gelijkstellingsaanvraag ingediend. “Die is al enige tijd in behandeling en wij verwachten nog dit jaar hierop een reactie. Maar een erkenning zal slechts voor een zeer beperkt aantal leden relevant zijn. Eerder onderzoek onder de leden heeft uitgewezen dat het merendeel van de leden naast hun NVHP-diploma ook de Wft-diploma’s met de daarbij behorende PE-certificaten in hun bezit hebben. Slechts een paar leden beschikken niet over de geldende Wft-diploma’s. Dat is ook niet nodig indien men niet adviseert maar bijvoorbeeld een managementfunctie heeft.”

Regeling gelijkstelling
Het CDFD heeft inmiddels een aanvullende lijst van gelijkstellingen Wft-diploma’s gepubliceerd waarin de FFP is opgenomen.

Reageer op dit artikel