nieuws

CDFD: ‘gelijkstelling is geen vrijstelling’

Branche

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening geeft op haar website een toelichting op de gelijkstelling van het FFP-diploma aan Wft-diploma’s afgegeven vóór 1 januari 2014. De ‘FFP-vrijstelling’ leidde vorige week tot enige verwarring onder adviseurs.

De minister van Financiën kondigde donderdag op het FFP-congres aan dat het FFP-diploma wordt gelijkgesteld aan een aantal oude Wft-modulen. Het CDFD: “Het gaat om de Wft-modulen Basis, Consumptief Krediet, Hypothecair Krediet en Levensverzekeringen, zoals deze op 31 december 2013 waren geformuleerd. De gelijkstelling geldt voor FFP-diploma’s die zijn afgegeven vóór 1 januari 2014. Een aanvullende voorwaarde is dat het FFP-diploma geldig is gehouden door middel van permanente educatie: FFP PE of Wft-PE-certificering.”

PE-plus
Het College benadrukt dat de gelijkstelling houders van een FFP-diploma toegang geeft tot het overgangsregime dat geldt voor het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsstelsel. “Zij hoeven daartoe geen initiële Wft-examens meer af te leggen. Gelijkstelling is echter géén vrijstelling; er is wel vereist dat een PEplus-examen wordt afgelegd. Concreet houdt dit in dat houders van een gelijkgesteld FFP-diploma die voor 1 januari 2016 succesvol het PEplus-examen Hypothecair krediet afleggen, daarmee in het bezit komen van vier Wft-beroepskwalificaties, namelijk Adviseur Basis, Adviseur Vermogen, Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet.”

Ook de NVHP gaf al een nieuwsbrief uit om haar leden te informeren.

Reageer op dit artikel