nieuws

Schrappen incassorecht voorlopig van de baan

Branche

De regering heeft vanmiddag besloten om voorlopig een streep te zetten door het afschaffen van het incassorecht voor financieel adviseurs. De AFM kwam twee jaar geleden met het voorstel om het recht te schrappen, maar dat is voorlopig in de ijskast gezet. In 2017 wordt de situatie opnieuw bekeken.

Schrappen incassorecht voorlopig van de baan

In het wetgevingsoverleg over de Wijzigingswet Financiële markten 2015 is er besloten om geen nota van wijziging in te dienen aangaande het incassorecht en het schrappen van de incassorecht de komende twee jaar niet uit te voeren. De situatie wordt door de regering over twee jaar opnieuw bekeken. Dan wordt ook nadrukkelijker gekeken naar de belangen van de klanten van adviseurs.

Adfiz
Voor Adfiz is het voorlopige schrappen een grote overwinning. De brancheorganisatie verzette zich vanaf het begin tegen de mogelijke maatregel en ziet dat verzet in elk geval voor de komende twee jaar beloond. Adfiz vreest dat verzekeraars bij het schrappen van het incassorecht de intermediair-incasso’s stop te zetten. De brancheorganisatie zegt hierover: “Weliswaar blijft het wettelijk gezien mogelijk dat bemiddelaars premies incasseren, in de praktijk hebben diverse verzekeraars al aangegeven te stoppen met intermediair-incasso bij complexe producten. Sommige verzekeraars pleiten zelfs voor een algeheel verbod. Dit past in de trend dat verzekeraars steeds nadrukkelijker sturen op een directe relatie met de klant en de zelfstandig adviseur te passeren.”

Reageer op dit artikel