nieuws

Independer ziet risico in vergunningplicht voor vergelijkers

Branche

Ruud Martens van Independer juicht toe dat de AFM meer vergelijkingssites onder de definitie van bemiddelen en dus onder toezicht brengt. “Maar er zitten ook risico’s aan. Sommige partijen zullen geen gegevens meer gaan uitvragen om buiten de vergunningsplicht te blijven, en ik zie ook nog geen businessmodel voor het vergelijken van uitvaartverzekeringen.”

Independer ziet risico in vergunningplicht voor vergelijkers

Voor Independer heeft de aanscherping van het begrip bemiddelen an sich weinig impact, stelt Martens. “Wij hadden uiteraard al een vergunning voor bemiddelen, en ook voor adviseren trouwens op bijna alle terreinen. We juichen toe dat meer sites straks onder AFM-toezicht staan, vooral omdat er dan ook strengere transparantie-eisen gelden en klanten beter weten waar ze aan toe zijn als ze naar een site gaan.”

Default
Hoeveel sites onder de vergunningplicht gaan vallen is niet bekend. Ook de AFM kan geen aantallen noemen. Martens: “Maar je valt er al snel onder: als je gegevens van een klant uitvraagt met als doel die in verbinding te brengen met een aanbieder, dan ben je aan het bemiddelen. De meerderheid zal de vergunning wel aanvragen, maar er zijn altijd partijen die buiten het toezicht willen blijven.”

Die mogelijke keuze zal niet altijd met het verdienmodel te maken hebben, vermoedt Martens, leadvergoedingen zijn onder de Wft immers alleen verboden voor complexe en impactvolle producten. “Het verdienmodel voor schade kan dus intact blijven. Maar je komt als site wel onder toezicht te staan. We hebben het hier niet over een visvergunning. Ik kan me voorstellen dat bepaalde partijen gaan werken met een soort default profielen die klanten kunnen aanklikken. Dan worden er formeel geen gegevens uitgevraagd en ben je dus niet aan het bemiddelen. Maar het is natuurlijk niet in het belang van de klant, want diens persoonlijke situatie is altijd anders dan een default profiel.”

Uitvaart
Ook ziet Martens consequenties voor het vergelijken van uitvaartverzekeringen, ook voor zijn eigen bedrijf. “Op dit onderdeel bemiddelden wij niet en ontvingen wij een leadvergoeding van de aanbieder. Nu met de nieuwe definitie vallen wij met onze huidige module wel onder de vergunningplicht en kan dat niet meer. Een ander verdienmodel is hier echter bijna niet mogelijk, omdat aanbieders hun distributiekosten over dertig jaar mogen uitsmeren over een heel lage premie. Als je klanten dan rechtstreeks laat betalen, lijkt het net alsof ze bij Independer upfront moeten betalen en het bij de aanbieder rechtstreeks gratis is. Wij gaan ons nog beraden hoe we dat gaan doen, want ik zie hier nog geen goed verdienmodel in. Voor consumptief krediet mag voortaan alleen nog doorlopende provisie betaald worden. Daar moeten we dus ook wat aanpassen.”

Leadproviders
De AFM kwam afgelopen dinsdag naar buiten met de nieuwe definitie. Woordvoerder Marcel Proos laat desgevraagd aan AM weten dat de interpretatie zich niet alleen beperkt tot vergelijkingssites maar dat ook leadproviders er mee te maken hebben. “Aan vergelijkingssites is specifiek aandacht besteed omdat hier relatief veel vragen over waren. Of de werkzaamheden van een leadprovider kwalificeren als bemiddelen moet worden getoetst aan de voorwaarden zoals uitgeschreven in de interpretatie.”

Doorlopend toezicht
Ook de AFM benadrukt dat de interpretatie qua verdienmodel alleen gevolgen heeft voor producten onder het provisieverbod. “Voor bijvoorbeeld simpele schadeverzekeringen en consumptief krediet geldt geen provisieverbod en mogen vergelijkingssites nog wel betaald worden door de aanbieder.” Maar, zegt de toezichthouder, het is wel zo dat partijen een vergunning moeten aanvragen en onder doorlopend toezicht komen te staan. “Daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten zullen wellicht voor een aantal partijen reden zijn om hun vergunningplichtige activiteiten te beëindigen.”

Volgens de AFM is vooral nieuw aan de interpretatie dat er door de technische aspecten van online dienstverlening wordt heen gekeken. “Het gaat om de essentie dat er bij online dienstverlening sprake kan zijn van inhoudelijke betrokkenheid bij het afsluiten van een financieel product. Als er sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij het afsluiten van een financieel product is er sprake van bemiddelen en is de Wft inclusief het provisieverbod van toepassing.”

Reageer op dit artikel