nieuws

Daling in verkochte verzekeringen leidt tot minder assurantiebelasting dan verwacht

Branche

De overheid heeft over de periode 2011-2013 ruim € 1,5 mld extra aan assurantiebelasting binnengehaald door verhogingen van de tarieven voor deze belasting. Dat bedrag blijft wel € 70 mln achter bij de ramingen van de Staat. De reden: het aantal verkochte verzekeringen daalde. 

Daling in verkochte verzekeringen leidt tot minder assurantiebelasting dan verwacht

Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer, dat enkele maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II narekende. De inkomsten uit de assurantiebelasting zijn in de onderzochte periode bijna verdrievoudigd door de verhogingen. Een gemiddeld huishouden betaalt € 170 per jaar aan belasting, terwijl dit voor de kabinetsmaatregelen nog € 61 was. De kosten voor bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekeringen zijn met 12,6% gestegen.

Daling
Toch bleef de bezuinigingsmaatregel net iets achter bij de geraamde opbrengsten. Dit kwam doordat ervan werd uitgegaan dat er een aanhoudende lichte groei aan uitgaven aan verzekeringspremies zou zijn. Maar in werkelijkheid is het aantal verkochte verzekeringen juist gedaald. Dat lijkt slecht nieuws voor de cijfers over 2014. Het kabinet heeft de opbrengst voor assurantiebelasting van dit jaar dusdanig geraamd, dat de verkoop van verzekeringen met 9,6% moet stijgen ten opzichte van 2013.

Minister Dijsselbloem wijt het verschil tussen de geschatte en werkelijke inkomsten aan de tegenvallende economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Volgens de minister zou alleen aanvullend onderzoek kunnen uitwijzen dat er een direct verband is tussen de tariefsverhogingen en de tegenvallende binnenkomsten.

Reageer op dit artikel