nieuws

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders van minderjarigen

Branche

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders van minderjarigen

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders van minderjarigen (wetsvoorstel 30 519) aangehouden.

Het wetsvoorstel beoogt de thans bestaande risicoaansprakelijkheid van ouders ten aanzien van minderjarige kinderen tot veertien jaar, te verruimen tot alle minderjarige kinderen. Thans is de risicoaansprakelijkheid voor kinderen geregeld in artikel 6:169 BW. Op grond van lid 1 van dit artikel zijn ouders/voogden risicoaansprakelijk voor een te doen beschouwen gedraging van een kind onder de 14 jaar. Op grond van lid 2 zijn ouders/voogden risicoaansprakelijk voor een fout van een kind dat de leeftijd van 14 jaar wel al heeft bereikt maar die van 16 jaar nog niet, tenzij de ouders/voogden niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

Tijdens het debat werd met name bezwaar gemaakt dat voornoemde ‘vrijpleitmogelijkheid’ van ouders in het initiatiefwetsvoorstel geheel komt te vervallen. Ook werd gesproken over de verzekerbaarheid van de algehele risicoaansprakelijkheid van ouders van minderjarigen. Naar aanleiding van deze bezwaren zal initiatiefnemer Oskam zich gaan herbezinnen over het wetsvoorstel.

Reageer op dit artikel