nieuws

Ondernemen in opkomende markten maakt kwetsbaar

Branche

Europese bedrijven breiden hun activiteiten in toenemende mate uit naar opkomende markten. Dat biedt mogelijkheden voor groei, maar brengt ook politieke risico’s met zich mee. De vraag naar verzekeringen tegen schade door politieke onrust neemt snel toe.

Ondernemen in opkomende markten maakt kwetsbaar

Nieuwe markten, nieuwe groeikansen! Het Europese bedrijfsleven waagt steeds vaker de sprong naar opkomende economieën, zoals de inmiddels bekende BRIC’s: Brazilië, Rusland, China en India. Met een snel uitdijende bevolking, hoge economische groei en een steeds welvarender middenklasse kunnen westerse bedrijven hier nieuwe klanten vinden.

Maar bedrijven die zaken doen in opkomende markten zijn kwetsbaar voor politieke onrust, zegt Sophie Demeyer, manager Politieke Risico’s bij Sovereign Risk Insurance, een onderdeel van ACE Group en specialist in het verzekeren van politieke risico’s. Demeyer sprak op het ACE Benelux Risk Forum 2014 op Nyenrode Business Universiteit.

Verzekering onmisbaar

Bedrijven die wereldwijd actief zijn, hebben steeds meer behoefte aan verzekeringen voor politieke risico’s. Recente gebeurtenissen, zoals de politieke onrust in Thailand en Egypte, maken dat duidelijk. Zo’n polis dekt uiteenlopende risico’s. Zo kunnen verzekeringen bescherming bieden tegen annulering van contracten, verliezen van buitenlandse deelnemingen en wanbetaling.

Doordat steeds meer bedrijven actief zijn in opkomende markten, groeit de vraag naar verzekeringen voor politieke risico’s snel. Volgens Demeyer zijn er nu circa vijftig partijen die zulke dekking aanbieden.

Dekking is voorwaardelijk

Het is belangrijk dat risicomanagers beseffen dat een verzekering alleen dekking biedt voor de specifieke politieke risico’s die in de polis vermeld staan, waarschuwt Demeyer. Dat betekent dat een scala aan risico’s niet onder de dekking valt, zoals een devaluatie van de lokale munt of de gevolgen van niet-discriminerende overheidsmaatregelen in het publieke belang.

Bovendien is de dekking niet onvoorwaardelijk. De verzekering keert alleen uit als de verzekerde aan de voorwaarden en garanties heeft voldaan die voor de polis gelden. Demeyer: “De verzekerde is verplicht alle belangrijke feiten te melden bij de verzekeraar, moet alles in het werk stellen om schade te voorkomen of te beperken en waar mogelijk de schade verhalen.”

 

Reageer op dit artikel