nieuws

Nederlanders zijn slordig met hun spaargeld

Branche

LeasePlan Bank heeft onderzoek verricht en uitgevonden dat Nederlanders 1,5 miljard aan spaarrente mislopen, omdat ze niet de optimale spaarrekening op zoeken.

Nederlanders zijn slordig met hun spaargeld

Volgens de Nederlandsche Bank sparen Nederlanders meer dan ooit. In totaal hebben we een recordbedrag van zo’n 335 miljard euro op spaarrekeningen staan. Maar volgens LeasePlan Bank laten we jaarlijks gezamenlijk ongeveer anderhalf miljard euro aan spaarrente liggen, zo blijkt uit het Grote Nederlandse Spaaronderzoek van de bank onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar.

Verspilling
De reden voor deze verspilling? Te veel spaargeld slaapt op betaalrekeningen waarop geen rente wordt verkregen. Of staat op een spaarrekening met een relatief lage rente.

Een groot deel van de sparende Nederlanders uit het Grote Nederlandse Spaaronderzoek haalt niet vaak geld van zijn spaarrekening. 17% geeft aan dit nooit te doen en 65% minder dan één keer per maand. Ondanks dat geld vaak lang op een rekening vaststaat, heeft twee derde (61%) van de Nederlandse spaarders geen idee hoe hoog het rentepercentage van zijn of haar spaarrekening precies is.

Slapende spaarder
Ruim de helft (52%) noemt zichzelf een ‘slapende spaarder’. Dat is een spaarder die niet echt bezig is met de hoogte van de rente en zelden of nooit switcht van spaarbank. Als er al overgestapt wordt, dan is een (tijdelijk) hogere rente de belangrijkste reden. Het renteverschil moet dan groter zijn dan 0,5 procent.

Overigens geeft 92% van de respondenten aan het afgelopen jaar te hebben bezuinigd op de uitgaven. Toch is maar 4% actief op zoek naar de hoogste spaarrente. Meer dan driekwart laat het geld bij een bank staan waar de rente relatief laag is.

Mannen en vrouwen
Mannen lijken daarbij ambitieuzere spaarders dan vrouwen. Zij bezitten meerdere spaarrekeningen, 12% heeft er zelfs meer dan drie. Dit geldt voor 7% van de vrouwen. Ook hebben mannen een hoger spaartegoed. Een kwart (24%) van de mannen uit het onderzoek geeft aan vijftienduizend euro of meer op zijn spaarrekening te hebben staan, terwijl dat slechts bij 12% van de vrouwen het geval is.

Reageer op dit artikel