nieuws

Milieurisico weegt wereldwijd steeds zwaarder

Branche

ACE moedigt risk- en insurance managers van multinationals aan om goed in kaart te brengen  hoe zij hun grensoverschrijdende milieuaansprakelijkheidsrisico’s hebben verzekerd. Deze zijn volgens verzekeraar namelijk aan veel veranderingen onderhevig. 

Milieurisico weegt wereldwijd steeds zwaarder

De aanbeveling volgt op de strengere wettelijke maatregelen voor milieubescherming die in veel landen worden getroffen. Hierdoor krijgen individuele managers en medewerkers van bedrijven in diverse markten steeds vaker te maken met civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg van milieu-incidenten.

In antwoord op de veranderende risico-omgeving publiceerden ACE en het internationale advocatenkantoor Clyde & Co een nieuw rapport voor risk- en insurance managers en -makelaars: “Structuring Multinational Insurance Programmes” – Identifying challenges and solutions for multinational environmental  insurance programmes

In het rapport worden de Verenigde Staten, de Europese Unie en Australië aangehaald als voorbeelden van rechtsgebieden waarin de regelgeving onlangs uitgebreid werd aangepast. Het rapport benadrukt dat veranderingen over het algemeen het snelst gaan in opkomende markten als China, India, Thailand en een aantal Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië, Mexico, Panama, Colombia en Peru, die momenteel druk bezig zijn met de ontwikkeling van juridische kaders.

Aansprakelijkheid

Daarnaast benadrukt het rapport dat de wetgeving in veel landen (zoals Australië, Canada en de Verenigde Staten) zodanig is ingericht dat managers en medewerkers na milieu-incidenten geconfronteerd worden met civielrechtelijke of bestuursrechtelijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke vervolging. Bovendien stelt het rapport vast dat wetgevers ernaar neigen een wettelijk kader te scheppen voor risicoaansprakelijkheid voor civielrechtelijke en strafrechtelijke overtredingen, waarbij de kwade opzet of nalatigheid van het individu niet hoeft te worden aangetoond.

Suresh Krishnan, Executive Vice President, Global Accounts bij ACE: “We opereren in een toenemend complex, wereldwijd juridisch landschap dat voortdurend in ontwikkeling is. Vooral beleidsmakers uit opkomende markten worden zich steeds beter bewust van de druk die multinationale bedrijven in hun landen op het milieu uitoefenen, en ze verwachten dat deze bedrijven hun financiële verantwoordelijkheid zullen nemen voor hun milieu-aansprakelijkheid.

Behoefte

In veel landen kan een goed gestructureerd wereldwijd programma voor milieuaansprakelijkheidsverzekeringen bedrijven helpen om deze verantwoordelijkheid na te komen. Het is voor risk- en insurance managers en hun verzekeringspartners echter van groot belang zorgvuldig na te denken over de programmastructuur die het best inspeelt op hun behoefte aan milieuaansprakelijkheidsdekking.

Het wordt steeds belangrijker de veranderende ontwikkelingen goed in de gaten te houden om bedrijven te helpen bij de inschatting of zij hun lokale polissen voldoende op orde hebben om te voldoen aan lokale regels, en of zij over voldoende excedent- of parapludekking beschikken om onvoorziene gaten te dekken.”

“Bedrijven realiseren zich soms niet dat de aansprakelijkheid voor verontreiniging die veroorzaakt wordt door hun dagelijkse activiteiten, in veel landen niet altijd gedekt wordt door hun traditionele algemene aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen”, aldus Lauretta Alberti, EIL Manager bij ACE Benelux. “Bovendien is de aansprakelijkheid van managers en medewerkers voor milieu-incidenten aan verandering onderhevig.”

Complexiteit

“Gezien de recente, beruchte vervuilingszaken en de toenemende complexiteit van de milieuwetgeving en -regels overal ter wereld, zal de focus op milieuaansprakelijkheidskwesties waarschijnlijk alleen maar toenemen. Bij ACE zien we dan ook een toenemende vraag van risk- en insurance managers naar doortimmerde multinationale verzekeringsprogramma’s voor dit omvangrijke en veranderlijke risicogebied.”

 

Reageer op dit artikel