nieuws

ING ziet nieuwe intermediairs niet langer als opdrachtnemer

Branche

ING past per vandaag de intermediaire overeenkomst aan. Omdat het niet om ‘fundamentele inhoudelijke wijzigingen’ gaat, ontvangen alleen intermediairs met een nieuwe aanstelling deze overeenkomst. Bestaande aanstellingen moeten het dus doen met de oude SWO die regelmatig onderwerp van discussie is geweest.

ING ziet nieuwe intermediairs niet langer als opdrachtnemer

De nieuwe overeenkomst wordt niet langer geduid als ‘een overeenkomst van opdracht’. Deze aanpassing wordt aangebracht om te voorkomen dat er wellicht misverstanden kunnen ontstaan over de aard van ‘een overeenkomst van opdracht’ zegt ING.

Gezagsverhouding
In bestaande SWO’s blijft de term ‘opdracht’ dus wel overeind. Eerder zei het concern hierover op amweb dat dat geenszins betekent dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen ING en het intermediair. “U hoeft nooit te bemiddelen en adviseren in ING Hypotheken als u dat niet wilt. Uw onafhankelijkheid is dus gegarandeerd”, was toen de redenatie.

Uitbesteden
Ook staat in de nieuwe SWO dat ‘om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant verder te vergroten’ het uitbesteden van advies- en bemiddelingsactiviteiten uitsluitend met toestemming van ING mogelijk is. Tot slot is de leesbaarheid van de overeenkomst verder verbeterd, zegt ING, onder andere door bepalingen nader toe te lichten en wederkerig te maken en voorbeelden toe te voegen.

Kritiek
De samenwerkingsovereeenkomst van ING leidde regelmatig tot discussie. Adfiz voerde herhaaldelijk overleg met het concern over de pijnpunten. Adviseur Nico van Koesveld uitte zijn kritiek op de SWO in het openbaar. Dat leidde ertoe dat hij geen zaken meer mag doen met ING.

Reageer op dit artikel