nieuws

Crisismanagement: als elke seconde telt

Branche

Elke crisis dwingt tot doeltreffend ingrijpen. Effectief crisismanagement wordt dan ook steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Verzekeraars werken samen met gespecialiseerde consultants om te adviseren over de risico’s en de aanpak van crisissituaties.

Crisismanagement: als elke seconde telt

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo luidt het gezegde. Een crisis kan niet alleen tot grote materiële schade leiden. Ook de zorgvuldig opgebouwde reputatie van een bedrijf kan in een klap kapot zijn. Weg goede naam, weg vertrouwen.

Door de mondialisering en de opkomst van social media verspreidt slecht nieuws zich bovendien sneller dan ooit. Bedrijven kunnen daarom maar beter zorgen dat ze goed voorbereid zijn op crisissituaties, stelt senior consultant Ezra van Tiel van Bex Communicatie. Van Tiel sprak tijdens het ACE Benelux Risk Forum 2014 op Nyenrode Business Universiteit.

Veelgemaakte fouten
Maar wat is een crisis eigenlijk? Van Tiel omschrijft een crisis als een plotselinge en onverwachte gebeurtenis die een bedreiging kan zijn voor de veiligheid, de gezondheid of de omgeving; tot grote materiële schade kan leiden; de reputatie van het bedrijf of de organisatie ernstig kan schaden en zelfs de continuïteit in gevaar kan brengen.

“In een crisis is er druk om te snel te handelen.”

Onvoorziene gebeurtenissen leiden in de praktijk vaak tot crisissituaties, doordat bedrijven lang niet altijd doeltreffend reageren. Van Tiel noemt enkele veelgemaakte fouten: onderschatting van de situatie, onvoldoende voorbereiding, slechte bereikbaarheid, falende waarschuwingssystemen en het onvermogen om alle scenario’s vooraf zorgvuldig door te nemen. Ook de communicatie – zowel intern als met de buitenwereld – is vaak geïmproviseerd en weinig doordacht.

Haast is slechte raadgever
Met de juiste voorbereiding en een doordachte strategie kunnen risicomanagers de schade door een acute crisis tot een minimum beperken. Zij moeten risico’s actief managen om reputatieschade te voorkomen en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Scenarioplanning is een waardevol hulpmiddel bij het bepalen van de beste strategie, zegt Van Tiel. Zij raadt aan verschillende scenario’s door te nemen op basis van steeds andere aannames.

Elke crisissituatie dwingt tot doeltreffend ingrijpen. Maar ga niet overhaast te werk, waarschuwt Van Tiel. “In een crisis ontstaat druk om te snel te handelen. Het is essentieel dat je de tijd neemt om de situatie te analyseren en de juiste strategie te bepalen. Alleen op die manier kun je de situatie onder controle krijgen en escalatie voorkomen.”

Oorzaken van een crisis
Uiteenlopende gebeurtenissen kunnen uitmonden in een crisis. Van Tiel onderscheidt vier typen oorzaken van crisissituaties:

  1. Reputatieschade door onethisch of illegaal handelen. Voorbeelden zijn fraude, mismanagement, corruptie en bedrijfsspionage.
  2. Aanvallen van buitenaf. Voorbeelden zijn afpersing, bommeldingen, kidnapping en terrorisme.
  3. Rampen. Voorbeelden zijn milieurampen en natuurrampen.
  4. Productiefouten. Voorbeelden zijn producten of voedingsmiddelen die het bedrijf moet terugroepen om veiligheidsredenen.
Reageer op dit artikel