nieuws

SCFB: ‘Slagingspercentage van 100% blijft het uitgangspunt’

Branche

Volgens opleidingsinstituut Studiecentrum Financiële Branche (SCFB) waren slagingspercentages van nagenoeg 100% in de laatste PE-cyclus helemaal niet zo opmerkelijk. “Wij hebben de ambitie om de wenkbrauwen van de Collegeleden opnieuw omhoog te doen gaan door ook straks een slagingspercentage neer te zetten dat richting de 100% zal gaan.”

Het SCFB reageert op het door het CDFD gepubliceerde evaluatierapport van de drie PE-cycli uit het vorige stelsel. Het CDFD noemt daarin de ‘extreem hoge’ slaagpercentages (97%) een ‘heel opmerkelijk gegeven’ en ziet opnieuw bevestigd dat de voormalige programma’s geen enkel onderscheidend vermogen hadden.

Serieus
Martijn de Pater van SCFB bestrijdt de conclusie van het CDFD dat in het oude systeem geen onderscheid werd gemaakt tussen kandidaten die zich serieus hadden voorbereid en kandidaten die dat niet hadden gedaan. “In de opzet van ons programma 2011-2012 lag besloten dat cursisten voorafgaand aan de klassikale bijeenkomst een e-learningmodule succesvol moesten doorlopen om überhaupt aan de training deel te kunnen nemen. Cursisten die zich niet hadden voorbereid en de toetsen niet al vóór de training hadden afgerond, konden dus niet deelnemen aan de klassikale training zelf.”

Doodzonde
Tijdens die klassikale bijeenkomst werd volgens De Pater tijd en ruimte gecreëerd om dieper op de waaromvraag van bepaalde PE-onderwerpen in te gaan. “Onze cursisten hoefden niet meer op te lepelen dat de assurantiebelasting begin 2011 met een bepaald percentage was verhoogd. Wel discussieerden ze over de achtergrond van deze belasting. Wij vinden het nog steeds doodzonde dat het element van leren van elkaar in de nieuwe opzet met examineren vanuit een centrale examenbank verdwenen is.”

Zakken
Dat er geen cursisten zijn gezakt vindt het opleidingsinstituut niet zo vreemd. Volgens De Pater is het slagingspercentage van 100% in de laatste PE-periode helemaal niet zo opmerkelijk.“Het zou in onze ogen juist heel raar zijn als een gemotiveerde deelnemer nog zou weten te zakken in deze opzet van kennis bijhouden en bijbrengen. Ook kun je je afvragen of differentiëren het doel van PE zou moeten zijn. Kennelijk is het nu de bedoeling dat er mensen zakken.”

Uitgangspunt
Het vernieuwde lesprogramma van SCFB zal zich echter richten op slagen voor het PEplus-examen. De Pater: “Wij hebben de ambitie om de wenkbrauwen van de Collegeleden opnieuw omhoog te doen gaan met een slagingspercentage dat eveneens richting de 100% zal gaan. Wij hebben zelf geen invloed op de ‘eindtoets’, maar op de voorbereiding hebben we dat wel.” De eerste resultaten zijn positief, zegt De Pater. “Voor het PEplus-examen Schadeverzekering Zakelijk is 100% van de deelnemers geslaagd na een e-learning voorbereiding in combinatie met een dagdeel (ochtend) klassikale examentraining.” Het SCFB vraagt zich af wat er gebeurt wanneer er eind 2015 blijkt dat er extreem hoge slagingspercentages zijn gerealiseerd. “Is het dan weer tijd voor herbezinning?”

Reageer op dit artikel