nieuws

Kamervragen over vermeende verhuizing ING

Branche

Kamervragen over vermeende verhuizing ING

Arnold Merkies (SP) heeft Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem over het bericht dat ING overweegt (delen van) haar hoofdkantoor te verhuizen naar Londen of Frankfurt.

Merkies wil weten of de minister van Financiën kan bevestigen of het bericht klopt dat ING overweegt delen van haar hoofdkantoor te verplaatsen naar het buitenland en wat zijn reactie is. Ook wil hij weten of De Nederlandsche Bank (DNB) op de hoogte is. “Behoort DNB er volgens u van op de hoogte te zijn indien een bank draaiboeken maakt om onderdelen van het hoofdkantoor naar het buitenland te verplaatsen?” Tot slot vraagt hij: “Vindt u het wenselijk dat een bank die staatssteun heeft gekregen, aanstalten maakt om Nederland (deels) te verlaten? Zo ja, waarom?”

Het Financieele Dagblad meldde recent dat ING broedt op de mogelijkheden om stafdiensten en andere onderdelen van het hoofdkantoor te verplaatsen naar Londen of Frankfurt. Het strenge Nederlandse bonusbeleid en de hogere solvabiliteitseisen zouden hier redenen voor zijn.

Reageer op dit artikel