nieuws

DNB krijgt ruimere mogelijkheden voor schorsingen en publicatie boetes

Branche

In de wetgevingsbrief die De Nederlandsche Bank stuurde aan minister Dijsselbloem vraagt de toezichthouder om meer mogelijkheden omtrent het schorsen van beleidsbepalers en het publiceren van boetes. Dijsselbloem staat niet onwelwillend tegenover deze suggesties.

DNB krijgt ruimere mogelijkheden voor schorsingen en publicatie boetes

Zo vroeg de DNB aan Dijsselbloem om bevoegdheid voor het in de openbaarheid brengen van  lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes “die worden opgelegd in het kader van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Sanctiewet 1977 (Sw), dan wel op grond van artikel 9c, eerste respectievelijke lid, van de Bankwet 1998.”

Beleidsbepalers schorsen
Daarnaast wil de toezichthouder van de banken en verzekeraars graag de mogelijkheid krijgen om beleidsbepalers over wiens geschiktheid en/of betrouwbaarheid wordt getwijfeld te schorsen. DNB kan nu een aanwijzing geven om een beleidsbepaler op grond van de genoemde voorwaarden weg te sturen, maar pas na een zorgvuldig uitgevoerde hertoetsing.

De toezichthouder schrijft: “Vanuit het oogpunt van prudentieel (reputatie-)risico voor de betrokken financiële onderneming of het vertrouwen in het financieel stelsel, kan het wenselijk zijn dat DNB gedurende het traject van hertoetsing een beleidsbepaler reeds kan (laten) schorsen, in afwachting van de uitkomst van de hertoetsing.” In zijn reactie wijst minister Dijsselbloem erop dat de Wft die mogelijkheid al biedt in het geval van twijfel aan de betrouwbaarheid. In het geval van twijfel aan geschiktheid ligt dit anders, erkent de minister, die aangeeft een wetswijziging voor te bereiden zodat ook twijfel aan de geschiktheid een aanwijzing gegeven kan worden.

Reageer op dit artikel