nieuws

CDFD: branche kan PE-actualiteiten aandragen

Branche

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening biedt financiële dienstverleners en opleidings- en exameninstituten de gelegenheid om PE-actualiteiten in te dienen voor de PE(plus)-examens en Wft-examens 2015. Het college heeft hiervoor een inventarisatieformulier PE-actualiteiten ontwikkeld die beschikbaar is op de vernieuwde website.

Tot 25 juli 2014 is er gelegenheid om input te leveren voor de PE-actualiteiten. Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten kunnen PE-actualiteiten aandragen via het inventarisatieformulier.

Onder de PE-actualiteiten vallen actuele ontwikkelingen en relevante actualiteiten (in het kader van Wft-Permanente Educatie) over onderwerpen waarvan een financieel adviseur op wettelijk vast gestelde minimumniveau kennis moet hebben. Voorgenomen wetswijzigingen, periodieke aanpassingen (van bedragen, limieten, indexeringen etc.) en maatschappijspecifieke productinformatie vallen daar niet onder.

Procedure
In augustus maakt een speciale PE-commissie per Wft-module een selectie uit de aangeleverde PE-actualiteiten 2015. Die worden daarna ter consultatie aan de markt voorgelegd. Vervolgens stelt het ministerie van Financiën begin oktober de PE-onderwerpen vast en die worden gepubliceerd op de site van het CDFD. Op basis hiervan worden nieuwe examenvragen gemaakt, die vanaf 1 januari 2015 opgenomen worden in PE(plus)-examens en in de reguliere Wft-examens.

Reageer op dit artikel