nieuws

Lage slagingspercentages hebben aandacht Tweede Kamer

Branche

De vaste commissie voor Financiën heeft minister Dijsselbloem verzocht om uiterlijk in september 2014 de Kamer te informeren over de ontwikkelingen en ervaringen met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Lage slagingspercentages hebben aandacht Tweede Kamer

Dat staat in de besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 april 2014. Het verzoek aan de minister wordt gedaan op voorspraak van kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Zij zwengelden de kwestie aan naar aanleiding van de lage slagingspercentages.

Kamervragen
In de am: die aanstaande vrijdag verschijnt, staat een interview met Wouter Koolmees. Hij praat daarin onder meer over het feit dat studenten van hogeschool Windesheim beroerd hebben gescoord op de nieuwe Wft-examens. “Die berichten ontvangen we uiteraard van de brancheorganisaties. De signalen zijn niet best. De vraag die ik me moet stellen is of dat een representatief beeld is. Als ik nog meer signalen krijg, wordt het tijd voor Kamervragen. Ik moet wel zeggen dat het systeem wat er ligt op hoofdlijnen mijn akkoord heeft. De branche had liever een puntensysteem gezien zoals advocaten en artsen dat kennen. Maar daar moet ik Dijsselbloem gelijk geven, dat zijn heel andere beroepsgroepen. Zij hebben hoge instapeisen en kennen tuchtrecht en royement.”

Reageer op dit artikel