nieuws

‘Kennistoets bij exexution only ontbeert visie op toekomst’

Branche

Bij de kennis- en ervaringstoetsen die consumenten moeten maken bij het zelfstandig afsluiten van financiële producten is er te weinig aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen in het leven van de consument. Dat schrijft Ruben Cox, toezichthouder bij AFM, in Het Financieel Dagblad.

‘Kennistoets bij exexution only ontbeert visie op toekomst’

“De summiere informatie die wordt ingewonnen over de consument met betrekking tot zijn visie en plannen voor de toekomst vormen een mogelijk gevaar bij het aanschaffen van financiële producten”, waarschuwt Cox. De toetsen zijn volgens hem slechts een momentopname, terwijl consequenties van het aanschaffen van producten in de toekomst pas duidelijk worden.

Inkomenszekerheid
Cox schrijft: “Gedurende deze periode kunnen zich belangrijke veranderingen in levensstijl, gezinssituatie, arbeidsmobiliteit en inkomenszekerheid van de consument voordoen die ervoor zorgen dat ex ante een andere productkeuze optimaal zou zijn geweest.” Daardoor komt de klant in de toekomst mogelijk voor vervelende verrassingen te staan.
“Het debat omtrent de kennistoetsen die worden gebruikt bij de verkoop van financiële producten zonder tussenkomst van een adviseur, moet dus niet alleen gaan over het niveau van de toetsen, maar eveneens over de inhoudelijke vereisten. Het aloude ‘caveat emptor’ (koper kijk uit), blijft onverkort van kracht”, besluit Cox.

Reageer op dit artikel