nieuws

Zorgverzekeraars nemen pgb op zich

Branche

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 januari 2015 ook uitvoering geven aan het persoonsgebonden budget (pgb). Dit schrijft minister Schippers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Nu maakt het pgb nog onderdeel uit van de AWBZ.

Het kabinet wil bezuinigen op de langdurige zorg en was al van plan om de persoonlijke verzorging en verpleging vanaf volgend jaar onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij zou het pgb sneuvelen.Na een motie in de Tweede Kamer zocht het ministerie overleg met Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo, de belangenorganisatie van de ca. 50.000 mensen met een pgb, om het budget overeind te houden.

De drie betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe de verzekeraars het pgb gaan inrichten en wat daarbij van verzekerden wordt verwacht.  Daarbij  wordt onder meer rekening gehouden met de systematiek van de Zvw, de mogelijkheid voor verzekerden om eigen keuzes te maken over de zorgverlening, kostenbeheersing en faudebestendigheid. Aangezien het pgb past bij de restitutiemogelijkheden die zorgverzekeraars nu al vaak hanteren hebben de partijen het nieuwe persoonsgebonden gemunt als Zvw-pgb.

Naturapolissen

“De afspraken komen er in de kern op neer dat zorgverzekeraars in hun polissen een mogelijkheid opnemen om voor een afgebakende doelgroep en onder toepassing van in de afspraken geformuleerde criteria een Zvw-pgb aan te bieden voor de aanspraak wijkverpleging”, zo schrijft Schippers in haar Kamerbrief. “De afspraken dienen vooral voor de invulling van deze mogelijkheid in naturapolissen, omdat het voor die polissen een aanvulling betreft. Restitutiepolissen bieden de afgesproken mogelijkheden vanuit hun aard al.”

Schippers geeft aan dat met de overgang AWBZ naar Zvw aan aantal huidige gebruikers niet meer in aanmerking zullen komen voor  een pgb. “Dat volgt uit de inhoudelijke criteria voor het Zvw-pgb die met ZN en Per Saldo zijn afgesproken in lijn met de ontwikkelingen in de AWBZ de afgelopen tijd (…). Steeds duidelijker is geworden dat onder de AWBZ een groep mensen een pgb heeft, voor wie dat mogelijk niet het beste instrument was of die dat eigenlijk nooit zelf wilden. Voorbeelden zijn budgethouders die het pgb “ingepraat” hebben gekregen door bemiddelingsbureaus en/of hulpverleners en budgethouders (of hun vertegenwoordigers) die de verantwoordelijkheden die bij een pgb horen niet kunnen waarmaken.”

Overgangsperiode

Er zijn met ZN en Per Saldo ook afspraken gemaakt over een overgangsperiode voor verzekerden die niet in aanmerking zouden komen voor een Zvw-pgb. Verzekerden die op 31 december 2014 een geldige indicatie hebben voor verpleging en verzorging en die zorg inkopen met een pgb mogen -met een geldige indactie, deze zorg voortzetten tot en met 31 december 2015.

Reageer op dit artikel