nieuws

Zorgconsument laat uitgeklede polis links liggen

Branche

Zogeheten budgetpolissen prikkelen consumenten nauwelijks om over te stappen op een andere zorgverzekeraar. In het overstapseizoen nam het aantal polissen met een lage premie en een beperkt aanbod van geselecteerde zorgaanbieders slechts met 30.000 toe tot 0,3 mln verzekerden, zo blijkt uit onderzoek door BS Health Consultancy. Goedkope naturapolissen zonder selectief aanbod bleken een stuk populairder. Deze polissen kenden een groei van 180.000 tot ca. 0,9 mln verzekerden.

Zorgconsument laat uitgeklede polis links liggen

De gemiddelde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, daalde dit jaar met ongeveer € 115 tot € 1.100. Het ministerie van VWS verwachte in september 2013 nog een daling van slechts € 24. Vooral die zorgverzekeraars met de meest concurrerende premiestellingen hebben volgens BS Health Consultancy verzekerden gewonnen. “Dit zijn niet de zorgverzekeraars die dit commerciële seizoen relatief vroeg hun premie bekend maakten”, aldus het adviesbedrijf.

Eigen risico

De collectiviteitsgraad is toegenomen tot 71%. Vorig jaar was dit nog 70% en het jaar daarvoor 68%. Het aantal collectief verzekerden groeide vooral door deelname aan gelegenheidscollectiviteiten, zoals (patiënten)verenigingen, vakbonden en sociale diensten. Het aantal werkgeverscollectiviteiten daalde juist, met bijna 2%.
Het aandeel Nederlanders met een aanvullende verzekering daalde licht, van 84 naar 83%. Bij individuele verzekerden is zo’n verzekering een stuk minder in trek dan bij collectief verzekerden: 74 om 88%. Het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico van groeide van 8 naar 10%.

Reageer op dit artikel