nieuws

‘Nederland nog steeds in top pensioensystemen’

Branche

Volgens actuarieel adviesbureau Milliman heeft Nederland ondanks financiële druk nog steeds een van de beste pensioensystemen ter wereld. Wel zou aanpassing van de wetgeving de houdbaarheid van ons pensioenstelsel verbeteren, zo luidt de conclusie van een vergelijking tussen 14 landen.

‘Nederland nog steeds in top pensioensystemen’

Milliman bekeek de pensioensystemen van landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zwitserland, China en Chili. “Op basis van de gekozen criteria scoort het Nederlandse pensioensysteem vrij hoog in vergelijking met andere landen. Dit leidt tot hoge pensioenuitkeringen in Nederland.”  Maar: “Er worden scheuren zichtbaar in het Nederlandse pensioensysteem.” Dat is te wijten aan de financiële crisis, tegenvallende beleggingsresultaten, lage rentes en een hogere levensverwachting.

Beschikbarepremieregeling
Om het pensioensysteem te wapenen tegen de toekomst, zouden onder meer de wetten en regels over beschikbarepremieregelingen moeten worden aangepast, vindt Milliman-partner Rajish Sagoenie (foto). “Terwijl het vertrouwen in de beschikbarepremieregeling aan het toenemen is, zijn de regels en wetten in Nederland met betrekking tot dit soort regelingen  nog niet aangepast aan de eisen van deze tijd. Nieuwe regelgeving zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat beschikbarepremieregelingen meer flexibiliteit bieden in de uitkeringsfase.”

Lagere ambities
Ook moet ons land volgens Sagoenie beter leren omgaan met verminderde collectieve pensioenambities en toegenomen onzekerheid. Het langlevenrisico zou beter beheerd kunnen worden door het verlagen van de pensioenambitie en het veranderen van de fiscale regels voor pensioenen in de uitkeringsfase, vindt hij. Opmerkelijk is volgens Milliman verder dat Nederland het enige land in het onderzoek is dat ervoor kiest om een kunstmatige rentecurve (UFR) te gebruiken.

Reageer op dit artikel