nieuws

L&G: “Adviseur moet onafhankelijkheid benadrukken”

Branche

Financieel dienstverleners moeten meer aandacht schenken aan het profileren van hun onafhankelijkheid. Die boodschap geeft Legal & General financieel dienstverleners mee tijdens een aantal actualiteitensessies deze en volgende maand.

L&G: “Adviseur moet onafhankelijkheid benadrukken”

Legal & General signaleert dat consumenten voor financiële producten meer en meer worden benaderd vanuit gebonden advieskanalen. Het ingevoerde verbod op provisie is een van de oorzaken dat gebonden advisering terrein wint. De verzekeraar vindt dat onafhankelijke financiële dienstverleners er goed aan doen om hun onafhankelijkheid nadrukkelijker te positioneren.

 

Vrijheid

Michiel van Dam, commercieel directeur: “Adviseurs vinden hun onafhankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend. En dus praten ze daar met klanten weinig over. Dat is jammer. Want onafhankelijk advies is essentieel voor de klant. Vrijheid om te kiezen begint met een goed overzicht van de keuzen die je als consument kunt maken. Bij gebonden advies krijg je dat overzicht niet. De groei van gebonden advies wordt nu gestimuleerd door de verkeerde effecten van het verbod op provisie. Maar wordt ook veroorzaakt doordat de consument zich onvoldoende realiseert dat hij de keuze heeft tussen gebonden en ongebonden advies en wat voor hem persoonlijk de consequenties van die keuze kunnen zijn.”

 

Engelse markt

Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General sprak over de ervaringen met de Retail Distribution Review (RDR). Deze Britse regelgeving behelst ondermeer het verbod op provisie voor advies en bemiddeling voor vermogensopbouwproducten. Dolders: “Door voorstanders van het provisieverbod wordt graag naar deze RDR verwezen als extra legitimatie. Dit is echter niet het juiste verhaal. Op de eerste plaats geldt de RDR alleen voor specifieke vermogensopbouwproducten en bijvoorbeeld niet voor ORV, AOV en inkomensbeschermer. Daarnaast mag de beloning in het kader van de RDR in Engeland wel degelijk worden gefinancierd uit het financiële product. Mits de hoogte van de beloning maar nadrukkelijk tussen adviseur en consument is overeengekomen en het bedrag transparant en separaat gecommuniceerd wordt naast de premie.”

 

Schadelijk

“In Nederland is deze vorm van financiering niet toegestaan”, vervolgde Dolders. “Ik ben van mening dat dit schadelijk is voor de consument. Met elkaar hebben we de relatie tussen de hoogte van de beloning die de aanbieder bereid is te betalen en bemiddelaar doorgesneden. Dat is een goede zaak. Nu de consument zelf onderhandelt over de hoogte van de beloning is er eigenlijk geen reden meer om de consument niet toe te staan deze kosten als transparant onderdeel van de premie van het door hem aangekochte financiële product mee te financieren. De Engelse markt laat nu juist zien dat dit prima kan functioneren waarbij voor brede lagen van de bevolking onafhankelijk advies bereikbaar blijft.”

Reageer op dit artikel