nieuws

Flinke uitdagingen in Latijns-Amerikaanse regio

Branche

Europese bedrijven beschouwen de economische langetermijnvooruitzichten voor de Latijns-Amerikaanse regio als veelbelovend, ondanks de recente economische terugval. Maar ze krijgen te maken met een veelvoud aan risico’s op het gebied van wetgeving en politiek, en zullen hun lokale relaties moeten ontwikkelen om hun kansen optimaal te kunnen benutten.

Flinke uitdagingen in Latijns-Amerikaanse regio

In de afgelopen twintig jaar maakten de Latijns-Amerikaanse rijkdommen een transformatie door en werd het strategische belang van de regio voor multinationals steeds groter. Gestage groei en stabiliteit zorgden ervoor dat rond de 70 miljoen mensen aan de armoede konden ontsnappen, waarbij volgens de Wereldbank tussen 2003 en 2011 50 miljoen mensen aan de middenklasse konden worden toegevoegd. Voor het eerst in de geschiedenis overtrof het aantal mensen in de middenklasse het aantal armen.

De groei van de Braziliaanse en Mexicaanse economie is weliswaar vertraagd, maar landen als Chili, Colombia en Peru kennen sinds 2009 een sterke economische groei. Toppresteerders zijn onder meer Paraguay, Panama en Peru terwijl de groei in de meeste andere landen uit de regio volgens de Wereldbank gezond is.

Groeikern

De regio ziet zich nog steeds geconfronteerd met een aantal flinke uitdagingen, maar de verwachting is dat Latijns-Amerika vooruit blijft gaan, denkt Brent Hooker, general legal counsel bij ACE Latin America. “Wij zien daarvoor overal aanwijzingen: van investeringen in infrastructuurprojecten tot onderwijs. Het lijkt erop dat de regio nog wel een tijdje een groeikern zal blijven”, zegt hij.

Maar hoewel de langetermijnvooruitzichten gunstig zijn, leiden groeipijnen tot hogere niveaus van regelgevingsrisico. Bovendien zijn natuurrampen, politieke risico’s en bureaucratie in veel Latijnse-Amerikaanse landen aan de orde van de dag.

Regelgevingsrisico

Regelgevingsrisico is een van grootste, en misschien wel hét grootste, risico voor multinationals die actief zijn in Latijns-Amerika. In veel regio’s overtreft dit risico zelfs de politieke risico’s.

“In Latijns-Amerika is het regelgevingsrisico toegenomen door de snelheid waarmee wetten en regels veranderen”, legt Hooker uit. “De wettelijke en reglementaire omgeving waarbinnen multinationals moeten opereren, werd in de afgelopen jaar merkbaar instabieler.”  Hooker voorspelt verder dat het voor alle bedrijven in de regio in de komende jaren steeds moeilijker zal worden om aan alle regels te voldoen. “We staan in Latijns-Amerika nog maar aan het begin van de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Het is een constante strijd om alle regels en wetten te interpreteren”, vertelt hij.

Lokale voorkeuren

Hoewel Latijns-Amerika ook gemeenschappelijke thema’s kent, heeft ieder land zijn eigen wettelijke en regelgevende kaders, politieke en economische risico’s, blootstelling aan natuurrampen, en lokale culturen.
Voor buitenlandse ondernemingen die bijvoorbeeld in Mexico opereren, is veilig transport van hun producten naar de Verenigde Staten, de grootste exportmarkt, een belangrijk punt van zorg gezien de activiteiten van de Mexicaanse drugskartels. In Brazilië zou de grootste uitdaging echter liggen in het overwinnen van de bureaucratie en het behoud van reputatie en marges in een concurrerende markt. Bedrijven moeten de tijd nemen om de markten waarop ze opereren, en de verschillende lokale voorkeuren, te begrijpen.

Lees meer over de grootste risico’s in Latijns-Amerika, en adviezen aan Europese bedrijven die in deze regio willen uitbreiden, in het volledige,  Engelstalige artikel in ACE Progress Magazine.

Reageer op dit artikel