nieuws

Eigenaren verplicht verzekerd voor opruiming scheepswrak

Branche

Eigenaren van zeeschepen worden binnenkort verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Als de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar of direct op diens verzekeraar verhalen. Dit staat in het wetsvoorstel Bestrijding maritieme ongevallen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Eigenaren verplicht verzekerd voor opruiming scheepswrak

Het wetsvoorstel, een vertaling van het verdrag van Nairobi over wrakopruiming, is een belangrijke stap om de positie van Nederland als kuststaat bij het opruimen van wrakken van zeeschepen te verbeteren. Het geeft de Staat meer mogelijkheden bergingskosten, die soms flink kunnen oplopen, te verhalen. De verplichte verzekering van de scheepseigenaar en de mogelijkheid tot directe vordering op de verzekeraar zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Op grond van internationale afspraken behouden scheepseigenaren de mogelijkheid hun aansprakelijkheid tot een bepaald maximumbedrag (afhankelijk van de grootte van het schip) te beperken.
Inmiddels hebben negen landen het verdrag van Nairobi geratificeerd. Een jaar nadat tien landen dat hebben gedaan, treedt het verdrag in werking.

Reageer op dit artikel