nieuws

Commissie verzekeraars ingesteld

Branche

Een onafhankelijke Commissie verzekeraars gaat onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Dijsselbloem hiervoor. In zijn optiek bestaat de rol van verzekeraars uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.

Commissie verzekeraars ingesteld

Aanleiding voor het onderzoek, naar aanleiding van een motie van PvdA-Kamerlid Nijboer,  zijn de veranderende regelgeving voor de sector, veranderende klantvoorkeuren en diverse economische en financiële ontwikkelingen.

Jos Streppel

Voorzitter van de Commissie verzekeraars is Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens plaatsvervangend kroonlid van de SER. Jos Streppel is een van de leden van de commissie. De huidige voorzitter van de raad van commissarissen bij KPN  was van 1998 tot 2009 CFO bij Aegon en maakte in die periode ook deel uit van de raad van bestuur bij deze verzekeraar. Ook was hij voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De overige leden van de commissie zijn  Dirk Schoenmaker (decaan Duisenberg School of Finance en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en  Ben Verhoeven (voormalig directeur wetgeving directe belastingen bij het ministerie van Financiën).

Dijsselbloem heeft de Commissie gevraagd het onderzoek voor het einde van 2014 af te ronden.

Reageer op dit artikel