nieuws

Branche omarmt vakbekwaamheidseisen met frisse tegenzin

Branche

De financiële sector is voortvarend aan de slag gegaan met de nieuwe vakbekwaamheidseisen, ook al is de meerderheid er negatief over en zien de meesten geen noodzaak voor vernieuwing van de eisen. Die conclusie trekt de AFM uit onderzoek onder ruim 1.100 respondenten, van wie er 952 adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht zijn.

Branche omarmt vakbekwaamheidseisen met frisse tegenzin

54% denkt dat de nieuwe vakbekwaamheidseisen geen positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van zijn werkzaamheden. Een vergelijkbaar percentage (59%) ziet geen noodzaak voor de invoering van nieuwe eisen en 53% ervaart de veranderingen als iets negatiefs. Wel is een kleine meerderheid bereid zich in te zetten voor de doelen die de wetgever voor ogen heeft met de nieuwe vakbekwaamheidseisen. “Hierbij valt het op dat hoe groter de organisatie is, hoe positiever men over de nieuwe eisen is.”

De AFM begrijpt de gereserveerde houding bij financieel adviseurs: “De nieuwe eisen hebben een grote impact op de markt. We hebben dan ook begrip voor de weerstand die een deel van de markt voelt. Het doet ons deugd dat het overgrote deel van de markt desondanks bereid is om tijd vrij te maken voor de invoering van de nieuwe eisen. Hierdoor draagt u bij aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan de klant en het vergroten van het vertrouwen in de financiële markt.” Toezichthouder Joris Blaauw is vooral blij dat de doelstellingen van de nieuwe eisen – het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van het gelijk speelveld – door de meeste respondenten worden onderschreven.

Informatiebehoefte
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog steeds een grote informatiebehoefte is onder financieel adviseurs. De AFM heeft een aantal workshops gehouden over de nieuwe deskundigheidseisen. “De deelnemers aan de workshops zijn positiever over de nieuwe vakbekwaamheidseisen en de beschikbare informatie. Het directe contact tussen de AFM en de markt wordt gewaardeerd. Daarom gaan we de komende maanden bij verschillende financiële dienstverleners op werkbezoek om te zien hoe de nieuwe vakbekwaamheidseisen in de praktijk uitwerken.” Daarnaast zal er ook een webinar worden gehouden, waarbij een toelichting wordt gegeven op het stappenplan dat de AFM voor financieel dienstverleners heeft gemaakt.
“Dat stappenplan hebben we aangepast: er zijn nu vier stappen waarin precies wordt uitgelegd wat je moet doen. We gaan daarnaast nog meer energie steken in de informatievoorziening op onze website en in nieuwsbrieven. Daarmee hopen we tegemoet te komen aan de vragen die leven in de markt”, zegt Blaauw. Hij is blij met de respons op het onderzoek: “Die is veel hoger dan we hadden gehoopt.”

Reageer op dit artikel