nieuws

Aanbevelingen spelen grote rol bij wisselen van zorgverzekeraar

Branche

Doordat vrienden en bekenden positief spreken over hun ziektekostenverzekeraar, wisselt jaarlijks een groot aantal mensen van zorgverzekering. Volgens onderzoeksbureau Blauw is daarmee € 275 mln aan premie gemoeid. Verzekeraars onderkennen het belang van aanbevelingen door bekenden nog onvoldoende, zo concludeert Blauw.

Aanbevelingen spelen grote rol bij wisselen van zorgverzekeraar

Blauw deed onderzoek onder ruim duizend overstappers. Van hen heeft 76% over zorverzekeringen gesproken met mensen in hun naaste omgeving. In die gesprekken is 62% positief geweest over de eigen verzekeraar. Over het algemeen worden er tweemaal zo veel positieve verhalen verteld als er negatieve uitspraken worden gedaan over ziektekostenverzekeraars. Ruim een op de drie (35%) beveelt zijn eigen verzekeraar aan; gemiddeld doet men bij vier bekenden een aanbeveling.
Vaak zijn verhalen van anderen (vooral familie en vrienden) een directe aanleiding om te kijken of er niet van zorgverzekeraar gewisseld kan worden, zo stelt Blauw. Die verhalen van zogeheten ‘superpromotors’ bepalen in 29% van de gevallen de keuze voor een andere verzekeraar.
Volgens de onderzoekers verschuift jaarlijks € 275 mln aan ziektekostenpremie doordat verzekerden overstappen als gevolg van (positieve) verhalen van anderen.

Meer enthousiasme creëren
Naar aanleiding van het onderzoek spoort Blauw de zorgverzekeraars aan om meer enthousiasme te creëren rondom hun merk. “Nog maar een handjevol (succesvolle en voorlopende) bedrijven hebben een Brand Advocacy Strategy terwijl in sommige sectoren al meer dan 30% van de klanten binnenkomt door middel van aanbevelingen.”

Premiestijging
Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer inmiddels geïnformeerd over de verwachte premiestijging voor de zorgverzekering tussen 2015 en 2019. Die bedraagt € 20: minder dan werd gevreesd omdat een aantal AWBZ-voorzieningen zal worden overgeheveld naar de basisverzekering. Om de daarmee gepaard gaande premiestijging te dempen, zal de overheid tijdelijk een aanvullende bijdrage leveren aan het Zorgverzekeringsfonds. Die wordt in stappen afgebouwd naar nul in 2019. Zonder rijksbijdrage zou de premie volgend jaar met € 100 zijn gestegen, aldus Schippers. Zij houdt wel een slag om de arm met betrekking tot het bedrag van € 20: “In dit bedrag is geen rekening gehouden met de toename van de minimaal vereiste solvabiliteit van verzekeraars in verband met de overhevelingen.”

Reageer op dit artikel