nieuws

Staatssteun levert financieringsvoordeel op

Branche

CPB LogoReddingsoperaties van banken die “too-big-to-fail” zijn leveren deze banken een financieringsvoordeel op ten opzichte van kleine banken. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Dit kan er volgens het CPB toe leiden dat grote financiële instellingen meer risico nemen dan maatschappelijk wenselijk is.

In het discussion paper heeft het CPB het financieringsvoordeel dat grote banken genieten door de renteopslag die zij betalen vanwege hun faillissementsrisico vergeleken met de renteopslag voor dit risico die een kleinere bank onder dezelfde marktomstandigheden en met dezelfde bankkarakteristieken had gehad. Het verschil tussen de voorspelde en de geobserveerde premie interpreteert het CPB als het financieringsvoordeel dat grote banken genieten vanwege hun “too-big-to-fail”- status. “In feite neemt de overheid hiermee een deel van het kredietrisico van de kapitaalverstrekker over, waardoor een financieringsvoordeel voor “too-big-to-fail” financiële instellingen ontstaat”, aldus het CPB.

Systeembanken

Het bureau vond een financieringsvoordeel van gemiddeld 67 basispunten voor banken met een balansomvang groter dan 10% van Bruto Binnenlands Product en van 121 basispunten voor de grote systeembanken. Dit resultaat is lijn met eerdere studies.

Reageer op dit artikel