nieuws

Schotsman (NIBE-SVV) bijzonder hoogleraar financieel recht

Branche

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft dr. Rob Schotsman (1958), senior adviseur bij opleidingsinstituut NIBE-SVV, per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatie financieel gedragsrecht. Schotsman adviseert in het dagelijks leven onder meer banken en verzekeraars over financieel rechtsvraagstukken Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties over financieel gedragsrecht.

Het vakgebied Implementatie financieel gedragsrecht richt zich op de wijze waarop financiële regelgeving binnen banken en verzekeraars wordt geïmplementeerd en over de problemen waarmee sector en toezichthouders te maken krijgen. Zowel op nationaal als Europees niveau ontstaat daarmee een beter beeld van de werkelijke effectiviteit van financiële regelgeving.

Registeropleiding       

NIBE-SVV en het Eggens Instituut van de UvA werken reeds samen en bieden de Registeropleiding Financieel Recht aan. Deze postacademische Registeropleiding, waarvan Schotsman kerndocent is, brengt financieel toezichtrecht en het privaatrechtelijke financieel recht samen. Schotsman maakt tevens onderdeel uit van het Centrum voor Financieel Recht van de UvA. De onderzoekers die verbonden zijn aan dit centrum publiceren over publiekrechtelijke (toezicht) en privaatrechtelijke (gedrag en aansprakelijkheid, ondernemingsrecht) aspecten van de financiële sector.

Reageer op dit artikel