nieuws

NVGA gaat verschillende beloningsvormen faciliteren

Branche

Volmachtvereniging NVGA komt met een werkgroep die de markt moet helpen bij het invoeren van beloningsmodellen. De NVGA zegt daarmee in te willen spelen op de verschillende modellen die vorig jaar zijn geïntroduceerd naar aanleiding van de wettelijke norm voor passende volmachtbeloning. De werkgroep wordt voorgezeten door bestuurslid Ron Krisman en bestaat verder uit deelnemers van volmachtgevende verzekeraars, systeemhuizen en VolmachtBeheer.

NVGA gaat verschillende beloningsvormen faciliteren

De NVGA constateert dat de nu gehanteerde modellen zich kenmerken door een grote verscheidenheid aan variabelen die bepalen hoe hoog de beloning van de gevolmachtigde wordt. "Omdat de geautomatiseerde systemen op dit moment  zonder uitzondering gebaseerd zijn op een waarde-gerelateerde beloningsvorm, levert dat in toenemende mate verwerkingsproblemen op. De systeemhuizen verlangen duidelijkheid over de aanpassingen die door de marktpartijen gewenst zijn alvorens kostbare ontwikkelcapaciteit in te zetten."
De NVGA wil hierin haar bijdrage leveren om vertraging bij de invoering van de modellen passende volmachtbeloning te voorkomen. "Om de modellen te kunnen inbouwen in systemen zal het nodig zijn kaders te stellen (…) en die de bandbreedte bepalen waarbinnen modellen ontwikkeld kunnen worden, zowel voor waarde-gerelateerde modellen als voor modellen met een nominale beloning. Te denken valt bijvoorbeeld aan definities van pakket, polis, dekking, pool, caps etc.".
Opvallende zet
De keuze voor een werkgroep die verschillende beloningsmodellen in geautomatiseerde systemen mogelijk moet maken is een opvallende zet gelet op slepende discussie over beloningsvormen in het volmachtkanaal. Hierbij is het Verbond van Verzekeraars van meet af aan voorstander van een verrichtingentarief en houdt de NVGA vast aan huidige praktijk waarbij (ook) een waardegerelateerde beloning een rol speelt. Als tegenzet in het conflict kwam onlangs een ‘Kopgroep’ van 7 verzekeraars en 5 volmachtnemers met een compromisvoorstel: een nominale beloning voor het particuliere en een waardegerelateerde beloningvoor zakelijke verzekeringen. De Kopgroep gaf daarbij aan het wenselijk te achten dat de hele markt dit model gaat overnemen. NVGA-voorzitter Michael de Nijs stelde al vrij snel geen voorstander te zijn van een algemeen verplichtende werking.
 
 

Reageer op dit artikel