nieuws

Massaclaim woekerpolissen komt steeds dichterbij voor NN

Branche

De Geschillencommissie van Kifid heeft een aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden afgewezen in twee klachtzaken van een consument over twee beleggingsverzekeringen. NN wilde dat de Kifid de zaak zou aanhouden in afwachting van een prejudiciële toetsing door het Europese Hof van Justitie. Maar net als bij een eerdere klachtzaak tegen NN wijst de geschillencommissie dit verzoek af.

Bij het Europese Hof liggen al sinds november 2012 zogenoemde prejudiciële vragen van de rechtbank Rotterdam. Die vragen stelde de rechtbank naar aanleiding van een geschil tussen Nationale-Nederlanden en een klant die klaagde over de gebrekkige informatievoorziening van NN over ingehouden kosten. De centrale vraag die de Rotterdamse rechter aan de Europese collega’s heeft voorgelegd, is of  “het Europese recht ruimte laat om aan te nemen, dat op verzekeraars al vóór 2008 informatieverplichtingen rustten die verder reikten dan destijds was voorgeschreven in wet- en regelgeving”.

Net als bij een eerdere tussenuitspraak op 17 september 2013 wijst de geschillencommissie het nieuwe aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden af. Volgens de commissie is niet zeker dat de uitspraak van het Europese Hof van belang is voor de procedure tegen NN. Bovendien wordt een uitspraak niet eerder dan medio dit jaar verwacht.

Massaclaim

Met de afwijzing van de aanhouding komt een uitspraak van Kifid in een individuele klacht over beleggingsverzekeringen van NN steeds dichterbij. Dit opent ook nadrukkelijk de deuren voor een massaclaim tegen de verzekeraar. Volgens Adriaan de Gier, de advocaat die de klagende klant en enkele duizenden andere gedupeerden verenigd in de stichting Wakkerpolis bijstaat, zijn er van 1992 tot 2008 naar schatting 500.000 van de betreffende beleggingspolissen verkocht. Bij een gemiddelde schadevergoeding van € 6.000 zou dit kunnen leiden tot een totale claim van € 3 mld. Hij stelt dat NN met de aanhoudingsverzoeken tijd wil rekken. Een woordvoerder van de verzekeraar stelt dat deze overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel